100-lecie Szpitala Miejskiego w Toruniu – Marian Łysiak

Polecamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Marian Łysiak

100-lecie Szpitala Miejskiego w Toruniu 1910-2010

Opracowanie graficzne: Monika Pest

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXVI/18

 

Marian Łysiak to wybitny badacz dziejów toruńskiej służby zdrowia.
W Informatorium dostępne są jego wcześniejsze publikacje:
– Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945, Toruń 2001 – sygnatura SIRr IIIA/45
– Chirurgia toruńska w zarysie, Toruń 2006 – sygnatura SIRr XXVI/19
– Sylwetki lekarzy toruńskich XIX i XX wieku, Toruń 2009 – sygnatura SIRr IIIA/85

Najnowsza książka Mariana Łysiak poświęcona jest Szpitalowi Miejskiemu  w Toruniu, który został otwarty 4 maja 1910 roku, jako szpital Zgromadzenia Sióstr Diakonisek.

Opracowanie składa się z 10 rozdziałów:

  1. Początki szpitalnictwa toruńskiego
  2. Publiczny Szpital Miejski w Toruniu (1920-1939)
  3. Szpital Miejski w czasie II wojny światowej
  4. Szpital Miejski w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w początkach transformacji
  5. Specjalistyczny Szpital Miejski nowym wyzwaniem w III Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Programy profilaktyczne Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
  7. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w jubileuszowym roku 2010
  8. Kadra Szpitala Miejskiego i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
  9. Kalendarium
  10. Po latach pracy… Refleksje lekarzy, byłych pracowników Szpitala Miejskiego w Toruniu

Pracę uzupełnia 16 aneksów oraz 150 rycin.