12 stycznia 2017

Janina Ezupowicz, Irena Laskowska, Longina Godlewska – Wspomnienia i anegdoty z działalności esperantystów w Toruniu

Janina Ezupowicz
Irena Laskowska
Longina Godlewska

Wspomnienia i anegdoty z działalności esperantystów w Toruniu

Wydawca:
Towarzystwo Esperanckie „Flamo”

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXI/51

Prezentowana publikacja jest wspaniałą kroniką działalności toruńskich esperantystów.

Zawiera wspomnienia, informacje, noty i anegdoty dokumentujące dorobek toruńskiego klubu esperantystów.

Historia esperantystów w Toruniu sięga okresu międzywojennego, kiedy to w 1937 roku powstało koło esperanckie przy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dzięki lekturze książki poznamy sylwetki zasłużonych toruńskich esperantystów

Opisane w niej zostały również imprezy esperantystyczne organizowane w naszym mieście.

Dowiemy się o organizowanych kursach językowych,

Zapoznamy się z przebiegiem wizyt zaprzyjaźnionych esperantystów z całego świata.

Opisano w niej też wyjazdy zagraniczne torunian na światowe kongresy esperantystyczne.

W Toruniu działa Towarzystwo Esperanckie FLAMO, które cały czas organizuje rozmaite spotkania, wizyty międzynarodowe i wyjazdy krajowe.