16 stycznia 2017

Maria Spławska-Korczak – Zamek krzyżacki w Świeciu

 

Maria Spławska-Korczak

Zamek krzyżacki w Świeciu
Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIII/S-5

Maria Spławska-Korczak jest absolwentką archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i geodezji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Specjalizuje się w badaniach nad architekturą i budownictwem zakonu krzyżackiego.

Rozprawa „Zamek krzyżacki w Świeciu” stanowi nowe spojrzenie na dotychczasowe ustalenia historyków.

Autorka zweryfikowała funkcjonujące do dziś teorie na temat zamku świeckiego, jego topografii, chronologii powstania, układu przestrzennego, usytuowania i przeznaczenia obiektów i pomieszczeń.

Wykorzystała wiele pomijanych dotąd źródeł archiwalnych, źródła ikonograficzne, wyniki najnowszych badań archeologicznych.

Monografia składa się z trzech rozdziałów:

  1. Geneza komturstwa i budowa zamku w Świeciu
  2. Topografia i układ przestrzenny zamku
  3. Forma i funkcja poszczególnych skrzydeł i wież zamku

Pracę wzbogaca wykorzystanie kilkudziesięciu rycin.