25 stycznia 2017

Feliks Stolkowski – Nawra z tamtych lat

 

Feliks Stolkowski

Nawra z tamtych lat

Wydawca:
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-121

Feliks Stolkowski jest znanym i cenionym regionalistą.

Jego pasją są dzieje rodów ziemiańskich: Sczanieckich, Kalksteinów, Slaskich, Sierakowskich, Mellinów, Działowskich, Donimirskich, Czarlińskich.

Szczególnie interesuje się historią dwóch majątków ziemskich w Nawrze i Pluskowęsach.

Dotarł do wielu unikalnych i cennych fotografii i dokumentów, ilustrujących przeszłość pałaców w Szczanieckich w Nawrze i Kalksteinów w Pluskowęsach.

Autor spotkał się z wielką życzliwością, mieszkającej w Toruniu wiele lat, Marii Karwatowej ze Szczanieckich, która wprowadziła go do kręgu rodziny.

Jego pasję i zaangażowanie docenili również członkowie ródu Sczanieckich, którzy udostępnili mu wszystkie pamiątki rodzinne.

To właśnie zdjęcia z archiwum rodzinnego Sczanieckich składają się na album „Nawra z tamtych lat”.

Feliks Stolkowski wykorzystał również wspomnienia seniora rodu Jana Sczanieckiego i uzyskane od niego informacje, często o osobistym charakterze.

Wiadomości te autor zbierał przez cztery lata w czasie licznych telefonicznych rozmów, przeprowadzanych z Janem Sczanieckim.

W albumie zamieszono blisko 500 zdjęć.

Pochodzą one w większości z lat 20-tych i 30-tych XX wieku.

„Nawra z tamtych lat” to nie tylko album z fotografiami.

Każde zdjęcie zostało opisane, wszystkim towarzyszą historyczne opracowania.

Czytelnik pozna historię Narwy, dzieje pałacu w Nawrze, układ pomieszczeń, wygląd i przeznaczenie poszczególnych pokoi.

Zapoznamy się z historią rodu Sczanieckich, życiem rodziny w okresie międzywojennym, wychowaniem i edukacją dzieci.

W książce zamieszczono obszerne biogramy licznych członków rodziny Sczanieckich.

osobny rozdział poświęcono życiu w pałacu, religijności jego mieszkańców, służbie pałacowej, stosunkom robotnikami zatrudnionymi w majątku.

Przeczytamy o hodowli koni, o pojazdach konnych i mechanicznych wykorzystywanych w majątku, a nawet o kolei w Nawrze.

Zapoznamy się z dworskim życiem – przyjęciami tanecznymi i polowaniami.

Feliks Stolkowski wiele miejsca poświęcił też bibliotece w Nawrze tworzonej od XVIII wieku jeszcze przez członków starego rodu Kruszyńskich.

Czytelnicy odbędą też spacer po pałacowym parku, poznają budynki gospodarcze sąsiadujące z pałacem.

W końcu dowiedzą się o uprawie roli i hodowli zwierząt w majątku.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza fragment poświęcony słynnej nawrzyńskiej kolei polowej.

Poznamy również życie mieszkańców wsi – chłopów z Narwy, zbudowania folwarczne, organizowane jarmarki.

Ważną częścią albumu jest ta poświęcona parafii i kościołowi w Nawrze.

Dowiemy się również o powojennych losach pałacu, który przez dziesięciolecia popadał w runę i dopiero niedawno został przywrócony prawowitym spadkobiercom.