20 lutego 2017

Leszek Zugaj – Historia Administracji w Gminie Czernikowo 1867-2013

 

Leszek Zugaj

Historia Administracji
w Gminie Czernikowo

1867-2013

Wydawca:
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Lublin 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-123

Leszek Zugaj opisał historię administracji terenowej i samorządu lokalnego na obszarze dzisiejszej Gminy Czernikowo.

Autor cofnął się w swych badaniach aż do czasów Księstwa Warszawskiego.

Wówczas to w 1809 roku utworzono samorządowe gminy wiejskie na czele z wójtem, którym zostawał właściciel ziemski.

Od 1815 roku przerwane zostały związki Czernikowa z Toruniem.

Czernikowo znalazło się w zaborze rosyjskim.

Leszek Zugaj dokładnie opisał kolejne zmiany przeprowadzane przez władze rosyjskie w ustroju administracyjnym Królestwa Polskiego, a zwłaszcza organizację gmin wiejskich.

W 1859 roku władze carskie przeprowadziły ważna reformę samorządu gminnego.

Czernikowo należało wówczas do gminy Obrowo.

Okres międzywojenny przyniósł zmianę nazwy gminy z Gminy Obrowo na Gminę Czernikowo w 1929 roku.

Władze polskie dokonały wielkiej reformy samorządu terytorialnego w 1933 roku.

Z książki dowiemy się również wielu szczegółów na temat licznych zmian ustroju administracji terenowej, jakich dokonywano w okresie PRL, kiedy to nawet przejściowo powołano zupełnie nowe jednostki  – gromady.

W 1973 roku powołano Gminę Czernikowo w dzisiejszych granicach.

W jej skład weszły również Ossówko i Mazowsze, które długo stanowiły odrębne gminy (gromady).

1990 rok przyniósł pierwsze wolne wybory do rad gmin.

Pierwszym wójtem został Krzysztof Pańka, który pełnił swój urząd do 2002 roku.

Od 2002 roku wybory wójtów są bezpośrednie.

Pierwsze bezpośrednie wybory na funkcje wójta wygrał Zdzisław Gawroński, który pełni ten urząd do dziś.