4 grudnia 2017

„W krwawem polu srebrne ptaszę”. Powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach

 

„W krwawem polu srebrne ptaszę”
Powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach

Pod redakcją Wojciecha Polaka i Michała Białkowskiego

Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-34

Powstanie styczniowe (1863-1864) toczyło się bezpośrednio na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej doszło do wielu bitew potyczek i utarczek.

Dodatkowo Kujawy zachodnie, ziemia chełmińska, Bory Tucholskie i Kociewie były zapleczem dla powstańców, które dostarczało ochotników i broń.

Na terenie Pomorza i Kujaw było blisko sto miejscowości związanych z powstaniem styczniowym.

Ich wykaz opracował Andrzej Hermann w aneksie do polecanej dziś książki.

Dodatkowo Andrzej Hermann i Józef Rusiecki są autorami map Kujaw i ziemi dobrzyńskiej , na których zaznaczono miejsca bitew i potyczek.

W książce zamieszczono również liczne fotografie, przedstawiające najważniejsze miejsca martyrologii powstańczej autorstwa Magdaleny Szatkowskiej, Andrzeja Hermanna, D. Chrobaka,  H. Miłoszewskiego, M. Białkowskiej, G. Stępnia, N. Chylińskiej i innych.

Książka „W krwawem polu srebrne ptaszę. Powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach” zaczerpnęła swój tytuł od pieśni powstańczej do słów Wincentego Pola i z muzyką Alfreda Bojarskiego.

Na końcu książki znajduje się aneks opracowany przez Michała Białkowskiego zawierający obok tej pieśni, również inne pieśni patriotyczne i religijne z okresu powstania styczniowego.

Książka stanowi zbiór siedmiu artykułów upamiętniających 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Szczepan Wierzchosławski 
Pomorze i Kujawy w powstaniu styczniowym 1863-1864 – aspekt militarny i polityczny

Andrzej Hermann
Powstanie styczniowe na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – bitwy i potyczki, mogiły i cmentarze, pomniki i epitafia

Michał Białkowski
„Nie zapomnijcie mnie nigdy, nigdy!” Pułkownik Elbano Stanislao de Bechi (1828-1863) – włoski bohater powstania styczniowego

Aleksandra Jankowska
Dlaczego Wojciech Kętrzyński (1838-1918) poparł powstanie styczniowe?

Szymon Gajewski
Św. Brat Albert Chmielowski CFA (1845-1916), powstaniec – malarz – zakonnik – społecznik – apostoł ubogich

Wojciech Polak
Józef Piłsudski wobec powstania styczniowego

Sylwia Galij-Skarbińska
Chwała zwyciężonym. Motyw powstania styczniowego w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej