13 grudnia 2017

Małgorzata Kurzyńska – Linowo – Stanowisko 6

Małgorzata Kurzyńska

Linowo. Stanowisko 6
Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza

Wydawcy:  Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Grudziądz-Toruń 2015

Sygnatura: SIRr VIb/2-28

Stanowisko 6 w Linowie (powiat Grudziądz) zostało odkryte dopiero 30 lat temu przez Ryszarda Kirkowskiego z Muzeum w Grudziądzu.

Badania archeologiczne na stanowisku prowadzono w latach 1991-1993 z inicjatywy Wojciecha Sosnowskiego (Państwowa Służba Ochrony zabytków w Toruniu) oraz w latach 2006-2011z inicjatywy Małgorzaty Kurzyńskiej (Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu).

Opracowanie „Linowo. Stanowisko 6” składa się przede wszystkim z analizy obiektów znalezionych na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej autorstwa Małgorzaty Kurzyńskiej.

Książka zawiera również opracowanie znalezisk należących do innych kultur: ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

Monografię uzupełniają szczegółowe wyniki analiz antropologicznych, archeozoologicznych, metaloznawczych, dendrologicznych.

Spis treści:

Małgorzata Korzyńska – Wstęp

Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej

 • Małgorzata Korzyńska – Katalog grobów
 • Małgorzata Korzyńska – Analiza źródeł
 • Małgorzata Korzyńska -Obrządek pogrzebowy
 • Małgorzata Korzyńska – Chronologia przestrzeni cmentarzyska
 • Małgorzata Korzyńska – Podsumowanie

Materiały innych kultur

 • Ryszard Kirkowski, Wojciech Sosnowski – Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej
 • Kamil Adamczak, Jacek Gackowski – Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początku epoki żelaza
 • Małgorzata Kurzyńska, Dorota Malarczyk – Pozostałości osadnictwa z wczesnego średniowiecza

Analizy specjalistyczne

 • Tomasz Kozłowski – Wyniki analiz antropologicznych
 • Daniel Makowiecki – Wyniki analiz archeozoologicznych
 • Łukasz Kowalski, Aldona Garbacz-Klempka – Wyniki analiz metaloznawczych
 • Jarosław Strobin – Okucie typu balteus jako przykład technik zdobniczych w złotnictwie barbarzyńskim młodszego okresu rzymskiego
 • Tomasz Ważny – Wyniki analiz dendrologicznych

Bibliografia

Streszczenie

Tablice

Książka jest bardzo pięknie wydana.

Zawiera setki rysunków, planów i zdjęć, również w kolorze.