9 stycznia 2018

„460 lat Podgórza 1555-2015” – promocja książki – zaproszenie

 

460 lat Podgórza
1555-2015

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Promocja książki

23 stycznia 2018

godz. 17.00

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Towarzystwo Miłośników Torunia i Książnica Kopernikańska rekomendują książkę 460 lat Podgórza 1555-2015 – jej promocja w dniu 23 stycznia 2018 o godz. 17.00 w Książnicy Kopernikańskiej.

 Po przeszło dwóch latach od konferencji o tematyce podgórskiej i 10 latach po ukazaniu się jubileuszowej pozycji Tadeusza Zakrzewskiego i Karoli Ciesielskiej 450 lat toruńskiego Podgórza 1555-2005 – kolejnie jubileuszowe wydawnictwo ToMiTo o tej lewobrzeżnej części Torunia.

Na pozycje składają się artykuły, które są opisem dziejów tego do 1938 roku samodzielnego miasta.

Nie zabrakło w niej dwóch autorów, którzy wcześniej, tak zabiegali o popularyzację historii toruńskiego lewobrzeżna.

Znajdziemy tam sporządzoną przez doc. Karolę Ciesielską – miłośniczkę Podgórza, a przygotowaną do druku przez Jolantę Wasiewską (członkinię Koła podgórskiego ToMiTo), listę ofiar eksplozji z 24 stycznia 1945 r. Głaz- Pomnik upamiętniający podgórską tragedię i Wybuch wagonów z amunicją na Podgórzu.

W tomie obecny jest także Tadeusz Zakrzewski, historyk i popularyzator wiedzy o mieście, miłośnik książek i starych fotografii.

Jego sylwetkę, kreśli swym niezwykle sprawnym piórem jego Przyjaciel od serca – także bibliofil i miłośnik Torunia redaktor Zefiryn Jędrzyński (Tadeusz Zakrzewski – zasłużony obywatel Podgórza), Jemu poświęcony jest także tekst Joanny Łagan z podgórskiego Domu Muz.

Dwa artykuły są poświęcone pradziejom Podgórza, jego poprzedniczce Nieszawie; są to teksty Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej Nieszawa w świetle badań archeologicznych, oraz Piotra Wronieckiego Nieszawa-nieinwazyjne wyniki badań lokalizacji osady.

Dwa teksty poświęcono także projektowi Podgórz widmo – który spopularyzował dzieje tej toruńskiej dzielnicy – niegdyś miasta (ich autorkami są: Katarzyna Kluczwajd, oraz z Domu Muz: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka).

Dzięki tej inicjatywie miłośnicy Pogórza mogą zwiedzać dzielnicę nie tylko na spacerach, ale i wirtualnie.

Dopełnieniem są materiały: Mariusza Tohmasa o dziejach Bractwa Kurkowego w Podgórzu.

Autorowi udało się zestawić listę członków bractwa w l. 1927-1938, ale i zrekonstruować jego historię, na bogatym tle dziejów innych bractw kurkowych na Pomorzu.

A wśród jej członków znaleźli się znamienici obywatele Podgórza: pierwszy i ostatni prezes bractwa – Tadeusz Weber (burmistrz miasta) i Józef Nowak, król kurkowy Wacław Szymański, czy honorowy obywatel Podgórza Maksymilian Noga, ale i lekarz Władysław Balewski (także prezes Towarzystwa Śpiewu „Halka”), ale także ks. Józef Domachowski, czy członkowie rodziny Chronowskich (właścicieli podgórskiego browaru).

Całość zamyka opracowanie Michała Wiśniewskiego Zapomniane Cmentarze Podgórskie – poświęcone zapomnianym nekropoliom – tym „za parawanem gęstego bzu”. Są to cmentarze ewangelickie (tzw. Ewangelicka Atlantyda) i rzymsko-katolickie, ale i tzw. przykościelne miejsca pochówku.

Książkę rozpoczyna wstęp Prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia – prof. Krzysztofa Mikulskiego – który omawia i poleca artykuły w niniejszym zbiorze, ale także zachęca, by aktywnie działać na rzecz wzbogacania wiedzy o Toruniu.