17 stycznia 2018

Fryderyk Chopin w Toruniu

 

Fryderyk Chopin w Toruniu

pod redakcją Michała Targowskiego

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIB/Chopin

Toruń miał to wielkie szczęście, że w 1825 roku odwiedził nasze miasto 15. letni Fryderyk Chopin, który spędzał wakacje w pobliskiej Szafarni.

Fryderyk Chopin opisał swój pobyt w Toruniu w liście do przyjaciela Jana Matuszyńskiego.

Młody Chopin mieszkał w Toruniu w Pałacu Fengerów przy ulicy Mostowej.

Pobyt Chopina w Toruniu był potem wielokrotnie upamiętniany przez mieszkańców naszego miasta.

Wyrazem pamięci o tym wydarzeniu była sesja popularnonaukowa zorganizowana 26 listopada 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim przez Towarzystwo Miłośników Torunia i Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Pokłosiem tej sesji jest książka „Fryderyk Chopin w Toruniu”, która zawiera referaty wygłoszone na konferencji chopinistycznej.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów:

1. List Fryderyka Chopina do Jana Matuszyńskiego o pobycie w Toruniu latem 1825 roku

2. Michał Targowski
– Wizyta Fryderyka Chopina w Toruniu w 1825 roku

3. Agnieszka Zielińska
– Toruń w czasach Fryderyka Chopina

4. Piotr Birecki
– Pałac Fengerów. Na toruńskim szlaku Fryderyka Chopina

5. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska
– Udane i nieudane próby upamiętnienia Fryderyka Chopina w międzywojennym Toruniu

6. Karolina Smolarek
– Kalendarium wybranych wydarzeń chopinowskich w Toruniu 1825-2015