Marzec 2018

Previous Page · Next Page

Spotkanie autorskie – Wit Szostak – Zagroda zębów

 

Wit Szostak

„Zagroda zębów”

Spotkanie autorskie

14 marca 2018

Książnica Kopernikańska

W środę 14 marca 2018 roku o godzinie 18.00 gościem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu był krakowski pisarz Wit Szostak.

Z zawodu jest filozofem – wykładowcą akademickim (dr. hab. nauk humanistycznych).

Wit Szostak to jego literacki pseudonim.

Jest znawcą muzyki ludowej – gra na skrzypcach, gęślach i dudach.

Jest laureatem wielu nagród literackich – Śląkfy, Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.

Był nominowany do Nagrody im. Janusza A. Zajdla i nagrody literackiej Nike.

W Książnicy Kopernikańskiej wypożyczyć można trzy jego powieści:

  • Oberki do końca świata / Wit Szostak. – Warszawa : Powergraph 2014.
  • Sto dni bez słońca / Wit Szostak. – Warszawa : Powergraph 2014.
  • Wróżenie z wnętrzności / Wit Szostak. – Warszawa : Powergraph 2015.

Jego najnowsza książka „Zagroda zębów” poświęcona jest Odysowi.

Przedstawia kilkadziesiąt krótkich alternatywnych wersji mitu Odysa.

Wit Szostak opowiedział o swoich początkach jako pisarza fantasy.

Mówił o swoim debiucie i fascynacjach literackich.

Wielka pasją pisarza była kultura ludowa i muzyka ludowa.

Opowiadał o swoich podróżach na podradomską wieś, spotkaniach z ludowymi muzykami i twórcami ludowych instrumentów, nauce gry i wykonywaniu oberków.

Wit Szostak mówił rownież o filozofii, którą uprawia zawodowo.

Filozofia (myślenie) i pisarstwo (opowiadanie) to jego kolejne pasje.

„Zagroda zębów” jest zbiorem opowiadań.

Pisarza fascynuje jak sami opowiadamy o sobie, jak porządkujemy zdarzenia z naszego życia, co uważamy za ważne, a co pomijamy.

Postać Odysa jest pomostem między światem bogów, mitów i herosów a nowoczesnym bohaterem, który sam bierze los we własne ręce.

Wit Szostak opowiadał o języku „Zagrody zębów”, która jest poematem, ale utrzymanym ryzach lapidarności.

Założył, że wszystkie opowieści Odysa będą nie większe niż jedna strona maszynopisu,

Kilkadziesiąt opowieści można przeczytać w jedną – dwie godziny.

Wit Szostak opowiadał również o innych swoich książkach.

Każda z nich jest inna, pisana innym językiem, przedstawiająca inny świat.

Nie ma jednej metody pisania powieści – czasem książka zaczyna się od jednego zdania, innym razem przez rok obmyśla jej fabułę.

Wit Szostak opowiadał jak pisze swe książki, jak kradnie dla czas.

Słuchacze mogli dowiedzieć się czy pisze szybko czy wolno, czy pisze od razu na czysto, czy usuwa i zmienia wątki, a może tylko pojedyncze wyrazy.

Teresa Astramowicz-Leyk – Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego

 

Teresa Astramowicz-Leyk

Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego
Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich

Wydawca: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn 2013

SIRr IIIB/Kulerscy

Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jest autorką monografii „Wiktor Kulerski (1865-1935) : polityk – wydawca – dziennikarz” wydanej w Toruniu w 2006 roku.

Rozprawa „Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego” poświęcona jest myśli politycznej trzech pokoleń rodu Kulerskich.

Autorka przeanalizowała działalność potomków Wiktora Kulerskiego seniora (1865-1935) – założyciela Gazety Grudziądzkiej, posła do Reichstagu i senatora II Rzeczpospolitej.

W książce ukazane zostały sylwetki Witolda Zygmunta Kulerskiego (syna) oraz Witysława Wiktora Dys Kulerskiego (wnuka).

Witold Zygmunt Kulerski (1911-1997) działał przed wojną w Stronnictwie Ludowym.

W okresie wojny zasiadał w Radzie Narodowej w Londynie i był osobistym sekretarzem premiera Stanisława Mikołajczyka.

Władze komunistyczne wtrąciły go do więzienia.

Wiktor Kulerski junior (urodzony w 1935) kontynuował tradycje niepodległościowe dziadka i ojca.

Był związany z Komitetem Obrony Robotników, działał w NSZZ „Solidarność”.

W stanie wojennym ukrywał się w podziemiu.

W 1989 roku został wybrany na posła do Sejmu.

Był wiceministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Teresa Astramowicz-Leyk przedstawiła problem dziedziczenia i nowatorstwa idei w przekazie międzypokoleniowym.

Zaprezentowała zarówno ciągłość aksjologiczną w tradycji rodu Kulerskich jak i zmiany zachodzące w myśli politycznej tej grudziądzkiej rodziny.

Krystyna Marzec-Holka – Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

 

Krystyna Marzec-Holka

Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”
Przykład województwa kujawsko-pomorskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXI/106

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka jest wybitnym specjalistą w zakresie pedagogiki społecznej.

Jej książka dotyczy problemów związanych z likwidacją szkół, do których uczęszcza niewielka liczba uczniów.

Są to przede wszystkim szkoły wiejskie.

Szkoły są zamykane przez samorządy gminne z powodu spadku liczy uczniów i z powodów ekonomicznych.

Publikacja poświęcona jest również analizie aktywności społecznej rodziców i mieszkańców wsi.

Wyzwolony kapitał społeczny przyczynia się do tworzenia niepublicznych szkół przez stowarzyszenia.

Autorka opisuje nierówności społeczne i edukacyjne na wsi.

Charakteryzuje ona pojecie kapitału społecznego.

Przedstawia problem sieci szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego.

Dokonuje pogłębionej analizy procesu likwidacji szkół wiejskich, wystąpień mieszkańców w obronie tych szkół, toczącej się debaty medialnej i dyskusji odbywanych na sesjach rad gmin.

W końcu omawia tworzenie „małych szkół” niepublicznych na wsiach w województwie kujawsko-pomorskim.