11 maja 2018

Krzysztof Mikulski – Tarcze herbowe z kościoła Mariackiego w Toruniu

 

Krzysztof Mikulski

Tarcze herbowe z kościoła Mariackiego w Toruniu

Wydawnictwo DiG

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIIIc/40

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Mikulski jest wybitnym badaczem dziejów średniowiecznego i nowożytnego Torunia.

Jest związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Polską Akademią Nauk.

Pełni też funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego i prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia.

Książka „Tarcze herbowe z kościoła Mariackiego w Toruniu” są wyjątkowym herbarzem.

Zawiera sto herbów rodów patrycjuszowskich miasta Torunia.

Patrycjat toruński szczycił się swoją przynależnością do stanu rycerskiego jeszcze średniowieczu.

W epoce nowożytnej wyróżniał się swoim luterańskim wyznaniem.

W 1596 roku w kościele Najświętszej Panny Marii zawieszono tarcze herbowe  najznamienitszych toruńskich rodzin.

Razem miało wisieć w kościele około stu tablic.

Gdy kościół mariacki powrócił w 1724 roku do katolików – tarcze herbowe przeniesiono do ratusza.

W XVII wieku zachowane tablice przerysowali Jerzy Fryderyk Sreiner, Jerzy Piotr Schultz, Jakub Henryk Zernecke.

W XIX wieku zostały one opisane przez Artura Semraua.

W ciągu wieków liczba tablic systematycznie malała.

Dziś zachowało się tylko 16 tarcz herbowych, które wyeksponowane są w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

Najważniejszym źródłem ich poznania jest tzw. „Herbarz Austena” .

Burmistrz Jan Austen nakazał w 1688 roku skopiować wszystkie wizerunki tarcz herbowych..

„Herbarz Austena” przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Herbarz „Tarcze herbowe z kościoła Mariackiego w Toruniu” został wydany niezwykle starannie.

Ukazano w kolorze wizerunek herbu i jego warianty z rożnych herbarzy.

Omówiono szczegółowo wygląd każdego herbu.