23 sierpnia 2018

Rok 2018 – Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego.

Chciał w ten sposób wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz podkreślić szczególne wartości demokratyczne, niepodległościowe i zasady moralne promowane przez harcerstwo, a także ogromny wkład organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek poświęconych harcerzom Kujaw i Pomorza.

 1. 100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.
 2. Guziki sutanny : błogosławiony S. W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego / Sławomir Oder. -Warszawa : Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 2017
 3. Dom Harcerza wraca do harcerzy! – [Toruń : s.n. 2016].
 4. Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 5. Czuwaj! Bądź niezawodny! : harcerstwo w Solcu Kujawskim : wystawa czasowa, lipiec-sierpień 2014 r. / Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. – Solec Kujawski : Muzeum Solca im. Księcia Przemysła [2014].
 6. Życie wolne i radosne…: Instruktorska Drużyna Akademicka im. Leszka Domańskiego – „Zeusa” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1957-1962 i jej późniejsze dzieje / [koncepcja i red. Teresa Nemere ; przy współpr. Barbary Karamać i Jolanty Ruszkowskiej]. – Warszawa ; Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 2011.
 7. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski : męczennik, patron harcerstwa polskiego = The blessed father Stefan Wincenty Frelichowski : martyr, patron of Polish scouting / oprac. Robert Zadura ; [tł. Robert Zadura, Józef Jarosz,Hazel Pearson]. – Toruń : [s.n.], (Toruń : DRUK-TOR). 2009
 8. Harcerki i harcerze w Bydgoszczy : historia harcerstwa bydgoskiego w latach 1917-2007 / Mieczysław Hojan. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 2007.
 9. Kalendarium harcerstwa w Toruniu 1917-2007 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.
 10. Monika Dymska : „Nika”, „Mika” (1918-1943) / [tekst: Anna Wankiewicz ; red. i proj. graf.: Katarzyna Minczykowska ; korekta Elżbieta Skerska]. – Toruń : Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, Memoriał Generał Marii Witek 2005.
 11. Zatartym tropem… : harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina / Jan Kujawski. -Toruń : Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, 2002
 12. Śladami lilijki w grodzie Kopernika / pod redakcją Lesława J. Welkera. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek © 2002.
 13. Harcerstwo w Toruniu w latach 1920-1939 [Rękopis] / Magdalena Zawadzka ; praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Powszechnej i Polski 1918-1944/45 pod kierownictwem prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2001.
 14. Z dziejów brodnickiego harcerstwa / Jerzy Wultański. – Brodnica : Firma Handlowo-Usługowa Multi 1999.
 15. Czuj Duch : pismo harcerskie / Inowrocławski Hufiec Harcerzy ZHR. – Inowrocław : Wydaw. Kujawskie. (1995-1998)
 16. Czuwamy / Obwód Toruński Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. – [S.l.] : [czasopismo], wydawca: ks. Wacław Dokurno, 1997.
 17. Harcerstwo w Bydgoszczy 1917-1997 / Mieczysław Hojan ; [Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Bydgoszcz miasto]. – Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy „Świadectwo” 1997.
 18. Żagiel z lilijką : 60 lat Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Funce : [praca zbiorowa] / pod red. Urszuli Sobkowiak ; Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chporągwi [i.e. Chorągwi] ZHP im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. -Bydgoszcz : Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi, 1996
 19. Sztandary Błękitnej Czwórki Bydgoskiej (4 BDH – Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Kilińskiego) / Leszek Michalski. – Bydgoszcz : Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP 1989.
 20. Dzieje „Błękitnej Czwórki Bydgoskiej” 4 BDH im. Jana Kilińskiego / Leszek Michalski. – Bydgoszcz : Komenda Hufca. Związek Harcerstwa Polskiego 1989.
 21. 75 lat harcerstwa w Strzelnie : wystawa reprodukcji / [teskt Kazimierz Chudziński] ; Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna i Komenda Hufca ZHP Strzelno. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1988.
 22. Zarys dziejów 20 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej w latach 1827-1988 : [praca zbiorowa / pod red. Henryka Kaji]. – Bydgoszcz : Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz – Miasto 1988.
 23. Włocławska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego im. Juliana Marchlewskiego : 1975-1987 / Mirosław Krajewski ; współpr. aut. Danuta Siemińska, Jadwiga Śniegowska. – Włocławek : Komenda Włocławskiej Chorągwi ZHP, 1987.
 24. I Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Chorągwi Włocławskiej ZHP : Włocławek, 14 luty 1976 r. – Włocławek : ZHP, 1985.
 25. Uchwała IX konferencji sprawozdawczo-wyborczej : [Chorągwi Bydgoskiej ZHP], Bydgoszcz 15.01.1985 / Związek Harcerstwa Polskiego – Bydgoszcz : ZHP, 1985.
 26. W Harcerskim Kręgu : miesięcznik Bydgoskiej Chorągwi ZHP / Komenda Bydgoskiej Chorągwi ZHP. – Bydgoszcz : Komenda Bydgoskiej Chorągwi ZHP 1983.
 27. Poradnik metodyczny dla drużynowych / Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi im. Zdobywców Kosmosu. – Toruń : [Komenda Chorągwi ZHP 1982].
 28. Poradnik drużynowego zuchów. Nr 4 / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1982.
 29. Regulamin stopni instruktorskich / ZHP. Komenda Chorągwi im. „Zdobywców Kosmosu”. – Toruń : ZHP. Komenda Chorągwi im. „Zdobywców Kosmosu”, 1982.
 30. Zuchowa zima / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu. Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP, 1982.
 31. W drużynie starszoharcerskiej. Nr 3, Zastępy / Komenda Chorągwi ZHP Toruń. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1982.
 32. W drużynie starszoharcerskiej. Nr 1, Stopnie / Komenda Chorągwi ZHP Toruń. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1981.
 33. Poradnik drużynowego zuchów. Nr 3 / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1981.
 34. 70 lat ZHP w służbie Ojczyzny / Komenda Toruńskiej Chorągwi ZHP im. Zdobywców Kosmosu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu. – [S.l. : s.n.] 1981.
 35. Poradnik drużynowego zuchów. Nr 2 / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1981.
 36. Pamiętnik 1891-1939 / Józef Błoński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie 1981.
 37. Uchwała programowa VII konferencji sprawozdawczo-wyborczej Chorągwi Bydgoskiej ZHP / Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Bydgoska im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, (Lipno : WZP). 1976
 38. 9 listopada, w sobotę : harcerze i Melpomena / Czesław Czubak. – Warszawa : „Horyzonty”, 1975.
 39. Sprawozdanie z działalności Bydgoskiej Chorągwi ZHP : za lata 1969-73 / Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Bydgoska im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1974.
 40. Kampania programowa „Pokolenie świetlanej przyszłości” o imię dla Hufca : 1972-1973 / Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Toruń-Miasto. – Toruń : Związek Harcerstwa Polskiego 1973.
 41. Harcerskie dni kopernikowskie / składankę oprac. Mieczysław Hojan ; Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Bydgoskej im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1973.
 42. Mikołaj Kopernik nasz bohater / materiał przygotował i oprac. zespół Mieczysław Hojan, Eugeniusz Pawłowski, Edward Rajszys ; Związek Harcerstwa Polskiego. Bydgoska Komenda Chorągwi im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Metodyczne-Instruktorskie ZHP, 1973.
 43. Kampania programowa toruńskich hufców ZHP – Kultura, nauka, sztuka na lata 1971-1972 / Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Toruń-Powiat im. Bohaterów Września 1939. Komenda Hufca Toruń-Miasto. Chorągiew Bydgoska. – Toruń : ZHP, 1972.
 44. Program działania Chorągwi : na lata 1965-1969 uchwalony przez Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Bydgoskiej Chorągwi Harcerstwa / Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Bydgoska. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1966.
 45. Założenia programowe Komendy Bydgoskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego : na lata 1962-1965 / Zespół Programowy Komedy Chorągwi ZHP. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1963.
 46. Banjo, bydgoska akcja nauki języków obcych 1963/1964 / Związek Harcerstwa Polskiego. Bydgoska Komenda Chorągwi. – Bydgoszcz : Bydgoska Komenda Chorągwi ZHP, (Bydg. : „Prasa”). 1963
 47. Kurs korespondencyjny przygotowawczy do próby na drużynowego i podharcmistrza. Z. nr 1. – Bydgoszcz : ZHP. Komenda Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, (Bydgoszcz : Drukarnia Polska). [1946]
 48. Jednodniówka wydana z okazji 12-lecia istnienia 39-tej Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Żółkiewskiego w Chełmnie : 18. III.1923-18.III 1935 r. – Chełmno : F. Malinowski, 1935.
 49. Jednodniówka harcerska 1921-1931 : wydana z okazji jubileuszowego II. Zlotu Hufca Wąbrzeskiego 14-go czerwca 1931 r. – [Wąbrzeźno : Komenda Hufca Wąbrzeskiego, 1931].
 50. Czuwaj ! : jednodniówka harcerstwa tucholskiego / red. Stanisław Nowaczyk ; Komenda Hufca Harcerskiego Tuchola. -Tuchola : Komenda Hufca, 1928.
 51. Sprawozdanie Oddziału Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego : za rok … – Toruń : Zarząd Oddzdziału
  Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego. (1932-1938)