4 września 2018

Antybiotyki – kwerenda

Antybiotyki przyniosły przełom w zwalczaniu bakterii.

Są obecnie stosowane powszechnie nie tylko w medycynie, ale też w produkcji zwierzęcej.

Nadużywanie antybiotyków spowodowało jednak powstanie groźnych lekoopornych szczepów bakterii.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek poświęconych antybiotykom.

1 Sposób użycia mikrocidu przy leczeniu autosurowicznem dla celów weterynaryjnych. (Rozdz. 4) / Józef Krzysztofowicz.  Lwów : [s.n.], (Lwów : Druk. „Dziennika Polskiego”). 1927
 
2 Gruźlica i jej leczenie zapomocą mikrocidu / napisał Józef Krzysztofowicz. – Lwów : [s.n.], (Lwów : Druk.”Dziennika Polskiego”). 1928
 
3 Sposób użycia mikrocidu przy leczeniu autosurowicznem dla celów weterynaryjnych. (Rozdz. 4) / napisał Józef Krzysztofowicz. – Brzeżany : Wytwórnia „Mikrocidu” 1931 [i.e. 1930].
 
4 Antybiotyki w medycynie radzieckiej / G. F. Gauze ; [tł. z ros. Stefan Michniewicz]. – [Warszawa : s.n., (Warszawa : Druk. Spółdz. Wydawn.-Oświat. „Czytelnik”). 1949]
 
5 Antybiotyki / Andrzej Danysz. – [Warszawa] : „Czytelnik” 1950.
 
6 Antybiotyki w produkcji zwierzęcej / N. Leonow, G. Skriabin, K. Sołncew ; [tł. Zbigniew Szaniawski, Janusz Smoleń ; przypiski do wyd. pol. Jerzy Harland]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1965.
 
7 Antybiotyki w mleczarstwie / Ewa Lipińska ; Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Centrali Rolniczej Spółdzielni 1966.
 
8 Antybiotyki we współczesnej medycynie / Tadeusz Tempka ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966.
 
9 Receptura antybiotyków / Leszek Krówczyński ; Studium Doskonalenia Lekarzy. – Warszawa : Państowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1969.
 
10 Technologia antybiotyków / Jerzy Luba. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, (Tor. : Zakł. Graf.). 1974
 
11 Antybiotyki / Stefan Russel. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977
 
12 Antybiotyki : pochodzenie, rodzaje i właściwości. T. 1 / T. Korzybski, Z. Kowszyk-Gindifer, W. Kuryłowicz. – Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, (Warszawa : „Tamka”). 1977
 
13 Antybiotyki : pochodzenie, rodzaje i właściwości. T. 2 / T. Korzybski, Z. Kowszyk-Gindifer, W. Kuryłowicz. – Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, (Warszawa : „Tamka”). 1977
 
14 Antybiotyki : aktualny stan wiedzy / pod red. Włodzimierza Kuryłowicza ; współaut. W. Kuryłowicz [et al.]. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1979.
 
15 Badania nad efektywnością antybiotyków stosowanych do odkażania materiału siewnego / Wojciech Piotrowski. – Bydgoszz : Wydaw. Uczelniane ATR, (Bydg : RSW”PKR”). 1984
 
16 Synthetic studies on carbapenem antibiotics and the alkaloid (+) – Nitramine / by Hua Ming He-Williams. – Uppsala : Almqvist & Wiksell Intern. [distr.], 1992.
 
17 Antybiotyki : leksykon / Ian Morton, John Halliday ; przeł. Joanna Kwinta-Rybicka i Jan Rybicki ; przedm. do wyd. pol. i konsult. med. Krystyna Sancewicz-Pach. – Kraków : Wydaw. Lectura 1992.
 
18 Antybiotykoterapia praktyczna / Danuta Dzierżanowska. – Bielsko-Biała : „~^a-Medica Press”, 1994.
 
19 Aktywność antybiotyczna stafylokokcyny szczepu Staphylococcus sp. T w badaniach in vitro i in vivo : praca habilitacyjna / Roman Marian Bugalski ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane AM, 1995
 
20 The biological cost of resistance to antibiotics / by Johanna Björkman. – Uppsala : AUU, 2000.
 
21 Biosynthetic pathways for aromatic polyketides and use of polyketide biosynthetic genes for combinatorial biosynthesis / by Jaana Kantola. – Turku : Turun Yliopisto 2000.
 
22 Ocena wpływu leczenia roksytromycyną przewlekłych zakażeń chlamydia pneumoniae u chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca = Evaluation of roxithromycin therapy in patients… : rozprawa habilitacyjna / Mirosław Brykczyński. – Szczecin : Pomorska Akademia Medyczna, 2001.
 
23 Ominąć antybiotyki / Michael A. Schmidt, Lendon H. Smith, Keith W. Sehnert ; [przekł. Zofia Grudzińska]. – Warszawa : „ABA” [2001].
 
24 Metoda mikrodializy w ocenie przenikania do skóry wybranych leków przeciwbakteryjnych oraz ich podstawowych metabolitów po zastosowaniu ogólnym i zewnętrznym = Microdialysis for studying penetration of some antibacterial agents and their principal metabolites following systemic – Szczecin : Pomorska Akademia Medyczna, 2003.
 
25 Bierna czasowa proteza ścięgna – możliwości zastosowania w chirurgii odtwórczej ręki = Perspectives for passive tendon implants in reconstructive hand surgery / Piotr Prowans. – Szczecin : Wydawnictwo PAM 2005.
 
26 Bakterie, antybiotyki, lekooporność / Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski ; [rozdz. 6 oprac. Jadwiga Baj]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 
27 Utracone mikroby : brakujące ogniwo zdrowia i gorzka prawda o nadużywaniu antybiotyków / Martin J. Blaser ; przekład Magdalena Golachowska. – Łódź : Galaktyka Sp. z o.o. copyright 2016.