10 września 2018

Historia najnowsza gminy Brodnica – redakcja Justyna Klimowska

 

Historia najnowsza gminy Brodnica

Redakcja: Justyna Klimowska

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2015

Sygnatura SIRr VIII/Br-21

Gmina Brodnica jest gminą wiejską.

Tworzą ją 25 miejscowości: Bartniki, Bobrowiska, Cielęta, Wybudowanie Michałowo, Drużyny Dworzec, Dzierżno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Karbowo, Kominy, Kozi Róg, Kruszynki, Mszano, Moczadła, Nowy Dwór, Niewierz, Opalenica, Podgórz, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Sobiesierzno, Tama Brodzka i Tywola.

Aż 70 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne.

Monografia „Historia najnowsza gminy Brodnica” podzielona jest na 17 rozdziałów.

Pieczołowicie opisano w niej każdy aspekt życia mieszkańców.

1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka gminy Brodnica

3. Walory przyrodnicze gminy

4. Zabytki godne uwagi oraz ślady ważnych wydarzeń historycznych

5. Charakterystyka układu komunikacyjnego gminy

6. Gminny system oświaty

7. Kultura i sport w gminie

8. Gminne jednostki organizacyjne

9. Podział gminy na jednostki pomocnicze

10. Zmiany demograficzne w ostatnich latach

11. Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

12. Charakterystyka gospodarcza gminy

13. Działalność stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich

14. Źródła dochodów gminy i jej polityka finansowa

15. Zmiany urbanistyczne w pobliżu miasta

16. Gospodarka przestrzenna i infrastrukturalna w gminie

17. Podsumowanie opracowania

Książka jest wzbogacona przez liczne kolorowe zdjęcia i fotografie, plany i mapy, tabele i wykresy.