11 września 2018

Antykwarstwo – kwerenda

 

Antykwariusze zbierają stare książki, stare mapy, stare obrazy, stare meble, starą porcelanę.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej mamy kilka pozycji poświęconych temu szlachetnemu zajęciu.

Większość stanowią katalogi aukcyjne.

 

1 Rynek sztuki w Polsce : poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów / Monika Bryl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018.
2 Antykwariat spełnionych marzeń / Dorota Gąsiorowska. – Kraków : Między Słowami 2017.
3 Księgarnie / Jorge Carrión ; przełożył Adam Elbanowski. – Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc 2017.
4 Toruński antykwariat Mieczysława Mackiewicza / Aldona Mackiewicz. – Toruń : Towarzystwo Esperanckie Flamo 2008.
5 Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne : historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950 / Sławomir Bołdok. – Warszawa : „Neriton” 2004.
6 Świat starych książek : (antykwariat księgarski) / Mieczysław Szymański. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 1989.
7 Glossa w dwudziestopięcioleciu Antykwariatu Naukowego p.p. Dom Książki w Bydgoszczy : 1952-1977 / Edmund Puzdrowski. – Toruń : Dom Książki, 1978.
8 Dział antykwarski : księgarnia Stanisława Giejsztora. T. 4, Katalog dzieł dawnych I wyczerpanych / [J. K. G.]. – Warszawa : Księg. St. Giejsztora, (Warszawa : Warszawski Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych). 1885
9 Dział antykwarski : księgarnia Stanisława Giejsztora. T. 6, Katalog dzieł dawnych I wyczerpanych / [J. K. G.]. – Warszawa : Księg. St. Giejsztora, (Warszawa : Warszawski Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych). 1888
10 Dział antykwarski : księgarnia Stanisława Gieysztora. T. 15, Katalog oddzielnych tomów, tytułów i kart, dzieł dawnych wyczerpanych / [J. K. G.]. – Warszawa : Księg. St. Giejsztora, ([Warszawa : J. Sikorski]). 1896
11 Katalog Drugiej Bydgoskiej Bibliofilskiej Aukcji Antykwarycznej : urządzonej w salach Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się 2 i 3 kwietnia 1970 / organizacja aukcji: Antykwariat P.P. „Dom Książki” ; [catalog oprac. Leon Różdżyński, Mieczysław Oparka, Roman Rutkowski]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat, 1970.
12 Katalog Trzeciej Bydgoskiej Bibliofilskiej Aukcji Antykwarycznej : urządzonej w salach Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się 5 i 6 kwietnia 1971 / organizacja aukcji: Antykwariat P.P. „Dom Książki” ; [catalog oprac. Leon Różdżyński, Mieczysław Oparka, Roman Rutkowski]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat, 1971.
13 Katalog Czwartej Bydgoskiej Bibliofilskiej Aukcji Antykwarycznej : urządzonej w salach Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : aukcja dbędzie się 10 i 11 kwietnia 1972 / organizacja aukcji: Antykwariat P.P. „Dom Książki” ; [catalog oprac. Leon Różdżyński, Mieczysław Oparka, Roman Rutkowski]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat, 1972.
14 Katalog Piątej Bydgoskiej Bibliofilskiej Aukcji Antykwarycznej : urządzonej w salach Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się 26-27 kwietnia 1973 / [organizacja aukcji P.P. „Dom książki” – Antykwariat Naukowy w Bydgoszczy ;oprac. Mieczysław Oparka, Leon Różdżyński, Roman Rutkowski]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat, 1973.
15 Katalog Szóstej Bydgoskiej Aukcji Bibliofilskiej : urządzonej w salach Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się 22 – 23 kwietnia 1974 / organizacja aukcji: P-P. „Dom Książki” – Antykwariat Naukowy ; [katalog oprac. Leon Różdżyński, Mieczysław Oparka, Roman Rutkowski]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat, 1974.
16 Oferta Siódmej Bydgoskiej Aukcji Bibliofilskiej : urządzonej w salach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się 22 – 23 kwietnia 1976 / organizacja aukcji: P.P. „Dom Książki” – Antykwariat Naukowy ; [ofertę oprac. Roman Rutkowski, Mieczysław Oparka, Leon Różdżyński]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat Naukowy, 1976.
17 Oferta Ósmej Bydgoskej Aukcji Bibliofilskiej : urządzonej w salach Muzeum Oręgowego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się 18 – 19 maja 1978 r. / organizacja aukcji: PP „Dom Książki” – Antykwariat Naukowy ; [ofertę oprac. Roman Rutkowski, Mieczysław Oparka]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat Naukowy, 1978.
18 Oferta Dziewiątej Bydgoskiej Aukcji Bibliofilskiej : urządzonej w salach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy : aukcja odbędzie się w dniach 21 – 22.X.1980 / organizacja aukcji: PP. „Dom Książki” – Antykwariat Naukowy ; [ofertę oprac. Roman Rutkowski, Mieczysław Oparka, Wiesław Dreas]. – Bydgoszcz : Dom Książki Antykwariat Naukowy, 1980.