12 września 2018

20 lat Biologii w Bydgoszczy – pod redakcją Haliny Ratyńskiej

 

20 lat Biologii w Bydgoszczy

pod redakcja Haliny Ratyńskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXI/107

„20 lat Biologii w Bydgoszczy” jest księgą jubileuszową, poświęconą studiom biologicznym na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Książkę otwiera artykuł Haliny Ratyńskiej, przedstawiający sylwetkę profesora Józefa Banaszaka – twórcy Biologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kierunek biologia uruchomiono dla studentów w roku akademickim 1993/1994.

Kolejny artykuł Józefa Banaszaka opisuje historie powstania najpierw Katedry Biologii i Ochrony Środowiska, potem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

Janusz Banaszak jest też autorem tekstu na temat współczesnego Instytutu Biologii Środowiska.

Instytut Biologii Eksperymentalnej opisał Jarosław Burczyk.

Badania przeprowadzone przez biologów z UKW na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiła Barbara Kieliszewska-Rokicka.

Ewa Wachowiak, Monika Bykowska i Zofia Ostrowska opisały działalność naukową studentów  w Kole Naukowym Przyrodników i Kole Naukowym Biologii Molekularnej.

Ewa Wachowiak przybliżyła sylwetki absolwentów kierunku Biologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Księgę jubileuszową zamykają obszerne biogramy zawodowe pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych w latach 1993-2013.

Uzupełnieniem monografii są dołączone do książki pamiątkowe fotografie.