25 września 2018

Antysemityzm – kwerenda

Antysemityzm, czyli wrogość wobec Żydów doprowadził do Holokaustu, dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Uprzedzenia mają bardzo starą genezę i są wciąż żywe, zwłaszcza w związku z konfliktem izraelsko-arabskim.

W Książnicy znajduje się bardzo wiele książek poświęconych antysemityzmowi, jego przyczynom, historii, uwarunkowaniom społecznym i gospodarczym.

 

1. A bliźniego swego… : kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskiego” / Anna Wolff- Powęska. – Poznań : Instytut Zachodni, 2003.
2. A/KOS czyli Szkoła podłości / Andrzej Drawicz. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
3. Antysemityzm : historia i przyczyny / Bernard Lazare ; [tł. Miłosz Młynarz]. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V 2016.
4. Antysemityzm : niezamknięta historia / Bożena Keff. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca 2013.
5. Antysemityzm a robotnicy / J. B. Marchlewski. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza 1983.
6. Antysemityzm a robotnicy / J. B. Marchlewski. – Warszawa ; Lublin : na składzie w Stowarzyszeniu „Książka”, ([Warszawa] : Druk. R. Olesiński, W. Merkel). 1920
7. Antysemityzm gospodarczy w świetle cyfr / Wiktor Alter. – Warszawa : „Myśl Socjalistyczna”, (Warszawa : „Monografja”). 1937
8. Antysemityzm na Pomorzu w okresie międzywojennym / Mieczysław Wojciechowski. – [Toruń : s.n., ([s.l. : s.n.]). 1992]
9. Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w. / Kazimierz Bartoszewicz. – Warszawa : Gebethner i Wolff 1914.
10. Arme Christen und Hungerleider, judische Kapitalisten und Geldvergeuder : kleine Bilder aus der grossen socialen Frage / gezeichnet und gestochen von Albert Wiesinger. – Wien : Carl Sartori, 1870.
11. Białystok : biała siła, czarna pamięć / Marcin Kącki. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2015.
12. Bibliographie zur Geschichte der Judenfrage. Bd. 1, 1750-1848 / Volkmar Eichstädt. – Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1938.
13. Bilet do raju / Jerzy Turowicz ; [wybór Michał Okoński ; wstęp Adam Boniecki]. – Kraków : „Znak”, 1999.
14. Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit : mit besonderer Berücksichtigung der „Volksmedizin” und des „jüdischen Blutritus” / Hermann L. Strack. – München : C. H. Beck 1900.
15. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. 2009.
16. Być Żydem … : rozmowa z Dagiem Halvorsenem o Żydach i antysemityzmie Polaków / Andrzej Wróblewski. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, (Łódź : DWN). 1992
17. Chrześcijanie i antysemityzm : między bolesną przeszłością a nadzieją jutra / Brat Johanan [pseud.] ; przekł. z ang. Maria Tarnowska ; wstęp Michał Czajkowski ; posł. Henryk Muszyński. – Kraków : Znak, 2000.
18. De profundis ; Polacy i Ameryka / Melchior Wańkowicz ; pod red. Aleksandry Ziółkowskiej. – Warszawa : Polonia 1991.
19. Dialektyka oświecenia : [fragmenty filozoficzne] / Max Horkeimer, Theodor W. Adorno ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; przekł. przejrzał i posłowiem opatrzył Marek J. Siemek. – Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk], (Warsz. : „Efekt”). cop. 1994
20. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi / Maria Janion. – Warszawa : Wydawnictwo Sic! 2017.
21. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi / Maria Janion. – Warszawa : „Sic!” 2000.
22. Do sumienia waszego mówię! / Teresa Lubińska. – Warszawa : skł. gł. Księgarnia E. Wende, ([Warszawa] : Drukarnia Polska). 1913
23. Dom, którego nie było : powroty ocalałych do powojennego miasta / Łukasz Krzyżanowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
24. Doznać cudu? : opowieść Trudy Rosenberg / Hania Fedorowicz. – Sopot : Smak Słowa 2012.
25. Drut kolczasty / wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Piotr Nowak. – Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego 2011.
26. Duchowny niepokorny : rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko. – Warszawa : Świat Książki – Bertelsmann Media 2006.
27. Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy : (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków) / Jan Józef Lipski. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza 1981.
28. Dyktatura nietykalnych / Henryk Pająk. – Lublin : Retro 2006.
29. Dzieje Żydów w Polsce : ideologia antysemicka 1848-1914 : wybór tekstów źródłowych / Andrzej Żbikowski. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny 1994.
30. Epoka Hitlera / Wincenty Rzymowski. – Warszawa ; Kraków : Stronnictwo Demokratyczne, 1945.
31. Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej / Enzo Traverso ; przeł. Agata Czarnacka. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2011.
32. Ghetto ławkowe : odczyt wygłoszony dnia 16 listopada 1937 r. / Ryszard Ganszyniec. – Lwów : nakładem R. Ganszyńca, (Lwów : Drukarnia Naukowa). 1937
33. Gotowi na przemoc : mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce / Paweł Brykczyński ; tłumaczenie Michał Sutowski. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017.
34. Grom : tygodnik społeczno-gospodarczy dla wsiystkich stanów / red. Bernard Kirsch. – Chełmża : Bernard Kirsch 1935-1937.
35. Historia antysemityzmu. T. 1, Epoka wiary / Léon Poliakov ; przekł. Agnieszka Rasińska-Bóbr, Oskar Hedemann. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2008.
36. Historia antysemityzmu. T. 2, Epoka nauki / Léon Poliakov ; przekł. Agnieszka Rasińska-Bóbr, Oskar Hedemann. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2008.
37. Historia antysemityzmu / Eugenio Zolli ; pod red. Alberto Latorre ; tł. z jęz. wł. Barbara Bochenek. – Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” cop. 2010.
38. Historia antysemityzmu / François de Fontette ; przekł. [z fr.] Maria i Mieczysław Mendychowscy. – Wrocław : Siedmioróg 1992.
39. Historya literatury żydowskiej : z ilustracyami. T. 2, cz. 1 / napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego 1903.
40. Historya literatury żydowskiej : z ilustracyami. T. 2 Cz. 1-2 / napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903.
41. Historya literatury żydowskiej : z ilustracyami. T. 2, cz. 2 / napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego 1903.
42. Holocaust : ludzie, dokumenty, pamięć / Martin Gilbert ; z angielskiego przełożył Zbigniew Dalewski. – Warszawa : Horyzont – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media 2002.
43. Honor, Bóg, Ojczyzna / [kierownictwo nauk. Maria Janion ; koncepcja tomu, red. Monika Rudaś-Grodzka]. – Warszawa : Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią 2009.
44. Inny zapis : „sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicznych : na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego / Krzysztof Łęcki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
45. Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali / Stefan Zgliczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca 2013.
46. Jest taki piękny słoneczny dzień… : losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 / Barbara Engelking. – Warszwa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2011.
47. Jesteśmy : rozstania ’68 / Teresa Torańska. – Warszawa : Świat Książki – Bertelsmann Media 2008.
48. Judas der Weltfeind : was Jeder über die Juden Wissen muss : die Judenfrage alss Mensch heitsfrage und ihre Lösung im Lichte der Wahrheit / gemeinverständlich dargestellt von F. Schrönghamer – Heimdal. – München : Deutscher Volks- Verlag, 1919.
49. Judenjagd : polowanie na Żydów 1942-1945 : studium dziejów pewnego powiatu / Jan Grabowski. – Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2011.
50. Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 / Dariusz Stola. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2000.
51. Kazanie na jubileuszowym zjeździe Filomatów Pomorskich w Toruniu : [27.IX.1926] / X. A. H. Szuman. – Poznań : [b. w.], 1926.
52. Koniec niewinności : Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości / Jean-Yves Potel ; tł. Julia Chimiak. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2010.
53. Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939 / Ronald Modras ; przekł. Witold Turopolski ; przedm. Stanisław Obirek. – Kraków : „Homini” 2004.
54. Kościół katolicki wobec Holokaustu 1930-1965 / Michael Phayer ; przekł. Jacek Lang. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika ; Poznań : Wydawnictwo Axis cop. 2011.
55. Kozioł ofiarny? : genealogia modelu wyjaśniającego antysemityzm / Guillaume Erner ; przełożyła Ewa Burska. – Warszawa : Oficyna Naukowa 2016.
56. Krew na naszych rękach? : religia Holocaustu i tożsamość Europy / Paweł Lisicki. – Lublin : Fabryka Słów 2016.
57. Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” : spór o kazanie prałata / [zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky”, 1998.
58. Księga win Judy : (porachunki niemieckie) / Wilhelm Meister ; z 8-go wyd. niem. przeł. Ignacy Oksza Grabowski. – Warszawa : Perzyński, Niklewicz 1922.
59. Księga wyjścia / Mikołaj Grynberg ; z posłowiem Piotra Osęki. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2018.
60. Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodowej” w latach 1921-1926 / Przemysław Jarosław Jastrzębski. – Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej cop. 2005.
61. Ludwik Zamenhof : życie i dzieło : recepcja i reminiscencje : wybór pism i listów / Walter Żelazny. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos” 2012.
62. Luthers „Judenschriften” in ihren historischen Kontexten / von Thomas Kaufmann. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht 2005.
63. Łysenko i kosmopolici. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
64. Miasta śmierci : sąsiedzkie pogromy Żydów / Mirosław Tryczyk. – Warszawa : Wydawnictwo RM copyright 2015.
65. Mocarstwo anonimowe : (ankieta w sprawie żydowskiej) / zebr. Adolf Nowaczyński. – Warszawa : Perzyński, Niklewicz, ([Warszawa] : F. Wyszyński). 1921
66. Monolog polsko-żydowski / Henryk Grynberg. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2012.
67. Mord rytualny : prawdziwe zdarzenie w miasteczku pomorskim : na podstawie źródeł współczesnych / napisał Stanisław Rzyski. – Toruń : Nakładem i czcionkami Drukarni Toruńskiej 1937.
68. Mord rytualny w Chojnicach / W. Marr. – Toruń : Nakładem i czcionkami Drukarni Toruńskiej 1935.
[Publikacja o charakterze antysemickim. Autorstwo błędnie przypisane Wilhelmowi Marr. Autor domniemany Stanisław Rzyski na podstawie porównania tekstu późniejszej publikacji : Mord rytualny : prawdziwe zdarzenie w miasteczku pomorskim / napisał Stanisław Rzyski. – Toruń, 1937]
69. Najważniejszy jest ciąg dalszy : Zosia Braun z domu Lewinter / Karolina Famulska. Ziemie Obiecane : biografia Wery Lechtman / Abigail Liebman ; tłumaczenie na hebrajski Anat Zajdman, tłumaczenie z hebrajskiego Krzysztof Dawid Majus. – Warszawa ; Jerozolima : Instytut Adama Mickiewicza, Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski 2008.
70. Nasi : podróżując z wrogiem / Rūta Vanagaitė, Efraim Zuroff ; przełożył Krzysztof Mazurek. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca 2017.
71. Nie tylko o Żydach : artykuły o sprawach narodowych / Janusz Korwin-Mikke ; z posłowiem Antoniego Zambrowskiego. – Warszawa : Oficyna Liberałów 1991.
72. Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo / Antony Polonsky w rozmowie z Anną Jarmusiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
73. Nowoczesność i Zagłada / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie 2009.
74. Do braci rodaków : nadzwyczaj ciekawe! / Janwis. – Radom : Wydawnictwo Redakcji „Odrodzenia”, (Radom : Druk. J. Grodzicki) 1923
75. Obcy w polskim domu : nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939 / Włodzimierz Mich. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, (Lub. : UMCS). 1994
76. Pamięć Shoah : kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia / red. nauk. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska ; współpr. red. Maja Wójcik. – Łódź : Wydawnictwo Officyna 2011.
77. Papież i Mussolini : nieznana historia Piusa XI i rozkwitu faszyzmu w Europie / David I. Kertzer ; przełożył Jan Dzierzgowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
78. Paszkwil Wyborczej : (Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim) / Leszek Żebrowski. – Warszawa : Burchard Edition cop. 1995.
79. Pisma wybrane / św. Maksymilian Maria Kolbe ; wyboru i oprac. dokonał Stanisław Krajski. – Warszawa : Wydaw. Św. Tomasza z Akwinu 1995.
80. Polacy i Żydzi : dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni : historia stosunków polsko-żydowskich / Henryk Zamojski. – Warszawa : Bellona cop. 2012.
81. Polacy o Żydach : zbiór artykułów z przedruku. – Warszawa : Wydaw. Polskiej Unii Zgody Narodów, (Warszawa : „Monolit”). 1937
82. Polacy, Żydzi, komunizm : anatomia półprawd 1939-68 / Krystyna Kersten. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992.
83. Polak, Niemiec i Pan Bóg : olsztyńskie szkice osobiste / Kazimierz Brakoniecki. – Olsztyn : Wydawnictwo „Borussia” cop. 2009.
84. Porwanie Edgarda Mortary : skandal, który pogrążył Państwo Kościelne / David I. Kertzer ; przełożył Jan Dzierzgowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2018.
85. Potęga spisku : wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości / Daniel Pipes ; przeł. Sławomir Kędzierski. – Warszawa : BEJ Service 1998.
86. Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku / Zenon Guldon, Jacek Wijaczka. – Kielce : „DCF”, (Kiel. : „Jawist”). 1995
87. Protokoły mędrców Syjonu : autentyk czy falsyfikat / Janusz Tazbir. – Warszawa : „Interlibro“, 1992.
88. Przeciw akcyi „Odżydzenia Polski” / [kom. red.: Ludwik Fraenkel et al.]. – [Lwów] : Red. „Zjednoczenia”, ([Lwów] : „Grafia”). 1918
89. Przesąd a prawda : przyczynek dla sprawy żydowskiej w Polsce / naszkicował Samuel Nebenzhal. – [Lwów] : nakł. i druk. E. Schläfrig ; Warszawa : skł. gł. Dom Książki Polskiej [1935].
90. Rachunek sumienia : Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999 : konferencja – 20 stycznia 1999 r. : materiały / oprac. Bohdan W. Oppenheim. – Kraków : Wydaw. WAM 1999.
91. Rytuał czy krwawe oszczerstwo / Fin. – Wilno : [s. n.], (Wilno : Druk. Archidiecezjalna). 1936
92. Samoobrona : tygodnik społeczno-polityczny wszystkich stanów / [red. odpow. i wydaw.: Henryk Skąpski z Kalisza]. – Kalisz : Henryk Skąpski 1933-1934.
93. Samoobrona Narodu : tygodnik ogólno-społeczny wszystkich stanów / [red. nacz. i odpow.: Kazimierz Gajewski]. – Poznań : „Samoobrona Narodu” 1935-1939.
94. Separatyzm Żydów i jego źródła / przez R. Dmowskiego. – Warszawa : „Gazeta Warszawska”, (Warszawa : E. Nicz). 1909
95. Siódmy milion / Tom Segev ; przeł. Barbara Gadomska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2012.
96. Skrwawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder ; z ang. przeł. Bartłomiej Pietrzyk. – Warszawa : Świat Książki 2011.
97. Sny ; Godzina dla każdego czyli Fortuna mózgiem obdarzona / Fransisco de Quevedo ; przeł. Kalina Wojciechowska ; wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Piekarec ; [wybór il. na podstawie twórczości Francisco Goya y Lucientes]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1982.
98. Sprawa Dreyfusa : ostrzeżenie sprzed wieku / Michał Horoszewicz ; redakcja merytoryczna Bożena Czerwińska. – Warszawa : Bellona copyright 2017.
99. Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie : antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego / Ryszard Ganszyniec. – Warszawa [etc.] : nakładem Związku Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej, (Lwów : Drukarnia L. S. T. W.). 1925
100. Sprawy sumienia / Tadeusz Kotarbiński. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1956.
101. Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej : uwagi i spostrzeżenia / Emanuel Ringelblum ; oprac. oraz wstępem poprzedził Artur Eisenbach. – Warszawa : Czytelnik 1988.
102. Strach : antysemityzm w Polsce tuż po wojnie : historia moralnej zapaści / Jan T. Gross. – Kraków : Wydawnictwo Znak 2008.
103. Strach : antysemityzm w Polsce tuż po wojnie : historia moralnej zapaści / Jan T. Gross. – Kraków : Wydawnictwo Znak 2008.
104. Strach być Polakiem / Henryk Pająk. – Lublin : Retro [1996].
105. Szatan największy wróg człowieka / Bonifacius Günther [i in. ; dodatek : Kościół a masoneria / Maciej Giertych]. – Wrocław : „Arka”, 1991.
106. Tajemnica pana Cukra : polsko-żydowska wojna przed wojną / Anna K. Kłys. – Warszawa : Wielka Litera cop. 2015.
107. Toruński pejzaż żydowski / Anna Bieniaszewska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2013.
108. Trzy kobiety w dobie ciemności : Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil / Sylvie Courtine- Denamy ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. – Warszawa : Świat Książki 2012.
109. Umarły cmentarz : wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku / Krzysztof Kąkolewski ; współpr. przy ankiecie Joanna Kąkolewska. – Warszawa : von borowiecky cop. 1996.
110. Vampires unstaked : national images stereotypes and myths in East Central Europe / ed. by André Gerrits and Nanci Adler. – Amsterdam : North-Holland, 1995.
111. Wehrmacht : legenda i rzeczywistość / Wolfram Wette, tł. Krzysztof Żarski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego cop. 2008.
112. Wokół Strachu : dyskusja o książce Jana T. Grossa / wybór i układ tekstów Mariusz Gądek. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2008.
113. Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i chrześcianom wszelkiego stanu / podał August Rohling. – Lwów : nakł. Gazety Wiejskiej, (Lwów : I Związkowa Drukarnia). 1875
114. Złote żniwa : rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów / Tomasz Gross Jan ; współpraca Irena Grudzińska- Gross. – Kraków : Społeczny Insytut Wydawniczy Znak 2011.
115. Zmiłuj się nad nami / Andrzej Nowak-Arczewski. – Warszawa : Prószyński Media 2017.
116. Życie naukowe a monopol władzy : (casus Łysenko) / Stefan Amsterdamski ; Tow. Kursów Nauk. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydaw.”Nowa 2″, 1981.
117. Żyd – wróg odwieczny? : antysemityzm w Polsce i jego źródła / Alina Cała. – Warszawa : Wydawnictwo Nisza : Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma 2012.
118. Żydokomuna : interpretacje historyczne / Paweł Śpiewak. – Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne 2012.
119. Żydzi : opowieści niepoprawne politycznie / Piotr Zychowicz. – Ponań : Dom Wydawniczy REBIS 2016.
120. Żydzi czy Polacy / Ruta Pragier. – Warszawa : Rytm 1992.
121. Żydzi, komunizm, antysemityzm : Aleksandrów Kujawski – analiza przypadku / Robert Stodolny. – Iwonicz-Zdrój : Wydawnictwo Mons Admirabilis 2017.
122. Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie… / Ewa Kurek. – Lublin : Takt 1992.
123. Żydzi w Gdyni w latach 1926-1939 / Agnieszka Wróbel. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2005.
124. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; wstęp Czesław Miłosz. – Warszawa : Biblioteka „Więzi” 2004.
125. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; przedm. opatrzył Jan Górski. – Warszawa : Biblioteka „Więzi” 1988.
126. Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją, 1939-1945 / Icchak (Henryk) Rubin. – Londyn : Kontra 1988.