8 października 2018

Jan Falkowski, Margarita Ilieva, Iwona Józefowicz, Hubert Rabant – Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku

 

Jan Falkowski, Margarita Ilieva,
Iwona Józefowicz, Hubert Rabant

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku
Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-53

Monografia została przygotowana przez naukowców z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorzy opisali rolę, miejsce i atrakcyjność Bydgoszczy w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Polski i regionu kujawsko-pomorskiego.

Osobny rozdział poświęcono osobom niepełnosprawnym w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim

Autorzy zajęli się również zmianami w rozwoju gospodarczym Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego na początku obecnego stulecia.

Opisali także zmiany w rozwoju infrastruktury transportowej i zmiany w transporcie w Bydgoszczy i okolicznych gminach.

Książkę kończy rozdział poświęcony kierunkom i tendencjom rozwoju Bydgoszczy i jej strefy podmiejskiej w świetle koncepcji zagospodarowania przestrzennego i strategi rozwoju do 2030 roku.