22 października 2018

Z przeszłością w przyszłość – 50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

 

Z przeszłością w przyszłość
50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

Zespół redakcyjny:
Magdalena Borkowska
i Lucyna Szynicka

Wydawca:
Multi B. Grzybowska – T. Siekierski

Brodnica 2012

Sygnatura SIRr XXXI/108

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie swoja historią sięga 1962 roku, kiedy to powołano Zasadniczą Szkołę Handlową w Łasinie.

Z okazji 50-lecia Zespołu Szkół absolwenci „Jagiellończyka”, obecni uczniowie i nauczyciele przygotowali jubileuszową publikację.

Przedstawia ona historię Zespołu Szkół, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość.

Publikacja zawiera „Kalendarium” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zaprezentowano ciało pedagogiczne, dyrektorów, kierowników warsztatów.

Zrębem księgi pamiątkowej są wspomnienia nauczycieli  absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Udało się redaktorom księgi zebrać blisko wspomnienia blisko 60-ciu osób.

W książce wymieniono również osiągnięcia uczniów, stypendystów Prezesa Rady Ministrów,

Do książki dołączono humor z zeszytów szkolnych.

Opracowanie uzupełniają listy byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

W publikacji odnajdziemy również nazwiska wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od 1965 roku.

Księgę jubileuszową wzbogacają liczne kolorowe fotografie dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Łasinie.