12 grudnia 2018

Toruń miastem pokoju – II Pokój Toruński

 

Toruń miastem pokoju
II Pokój Toruński

Redakcja naukowa: Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/4-54

Książka „Toruń miastem pokoju – II Pokój Toruński” jest specjalną publikacją przygotowaną z okazji 550. rocznicy zakończenia wojny trzynastoletniej i podpisania kończącego ją w 1466 roku II pokoju toruńskiego.

W publikacji zebrano artykuły znawców historii XV wieku, znawców monarchii jagiellońskiej i państwa krzyżackiego, badaczy dziejów średniowiecznego i nowożytnego Torunia.

Ich wspólną inspiracją jest Ii pokój toruński w rozmaitych ujęciach – miejskim, historycznym, sfragistycznym, dyplomatycznym, religijnym czy artystycznym.

W tomie zamieszczono następujące studia:

Krzysztof Kwiatkowski – Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu

Adam Szweda – II pokój toruński

Marcin Hlebionek – Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego

Sławomir Jóźwiak – Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacyjnych

Adam Kucharski – Trudna koegzystencja konfesyjna – Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie (XVI-XVIII w.)

Piotr Birecki – Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego, to drugi jan Matejko?