26 lutego 2019

Jubileusz Diecezji Toruńskiej – spojrzenie w przeszłość i w przyszłość

 

Jubileusz Diecezji Toruńskiej
Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość 

pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Pawła Borowskiego

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/159

Diecezja Toruńska powstała 25 marca 1992 roku.

Diecezję ustanowił papież Jan Paweł II.

25. rocznicę tego wydarzenia uczczono wydaniem jubileuszowej księgi pamiątkowej.

W księdze zamieszczono wiele cennych tekstów poświęconych organizacji i duszpasterstwu Diecezji.

Spis treści

Słowo Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

 1. dk. Waldemar Rozynkowski
  Święty Jan Paweł II a diecezja toruńska
 2. ks. Paweł Borowski, dk. Waldemar Rozynkowski
  25 lat diecezji toruńskiej. Kalendarium
 3. Wiesław Sieradzan
  Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa historycznego i duchowego diecezji chełmińskiej
 4. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Biskupi w diecezji toruńskiej
 5. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Podziały terytorialne diecezji toruńskiej
 6. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Kapituły i kanonicy diecezji toruńskiej
 7. dk. Waldemar Rozynkowski
  Zakony i zgromadzenia zakonne
 8. dk. Waldemar Rozynkowski
  Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce
 9. dk. Waldemar Rozynkowski
  Błogosławieni: m. Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski
 10. dk. Waldemar Rozynkowski
  W drodze na ołtarze: Sługa Boża ksieni Magdalena Mortęska, Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek
 11. ks. Daniel Adamowicz (red.)
  Caritas diecezji toruńskiej
 12. ks. Dariusz Zagórski
  Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej
 13. ks. Dariusz Kotecki
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 14. dk. Waldemar Rozynkowski
  Obecność ruchów i stowarzyszeń katolickich
 15. dk. Waldemar Rozynkowski
  Stałe posługi lektora i akolity
 16. Joanna Kruczyńska
  I Synod Diecezji Toruńskiej
 17. ks. Łukasz Skarżyński
  Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
 18. Katarzyna Kluczwajd
  Odpowiedzialność za kościół. Katedra w rocznicę diecezji toruńskiej
 19. Mateusz Zmudziński
  Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 20. ks. Bogusław Dygdała
  Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
 21. Joanna Ciechanowska
  Muzeum Diecezjalne w Toruniu
 22. dk. Waldemar Rozynkowski
  Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
 23. Joanna Kruczyńska
  „Maryjo, prowadź nas drogą wiary”. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 24. Daria Neumann
  Światowe Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej
 25. Joanna Kruczyńska
  „Głos z Torunia”