12 marca 2019

Loyola u Kopernika – Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015

 

Loyola u Kopernika
Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015

pod red. Krzysztofa Dorosza SJ,
Waldemara Rozynkowskiego

 Wydawnictwo Rhetos

Warszawa 2016

Sygnatura SIRr XXXIV/161 

W książce zebrano referaty jakie zostały wygłoszone na konferencji naukowej „Loyola u Kopernika. Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015”.

Konferencja odbyła się 21 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Zbiór poświęcony jest powojennym dziejom jezuitów toruńskich.

Ważnym wydarzeniem stało się objęcie przez nich w 1945 roku staromiejskiego kościoła Ducha Świętego, który wcześniej służył społeczności ewangelickiej.

Już w 1946 roku przy kościele utworzono Duszpasterstwo Akademickie.

Prężna działalność jezuitów skutkowała prześladowaniami i wzmożoną inwigilacją ze strony organów bezpieczeństwa.

W latach stanu wojennego jezuici wspierali społeczny opór przeciwko systemowi komunistycznemu.

Doszło wówczas do znanych wydarzeń w dniu obchodów Święta 3 Maja w 1982 roku, kiedy to policja zaatakowała wychodzących z kościoła akademickiego studentów i mieszkańców Torunia.

Spis treści

Homilia Ojca Prowincjała Tomasza Kota SJ 
z okazji 70 lat obecności jezuitów w kościele Ducha Świętego w Toruniu

Dr Andrzej Paweł Bieś SJ
Odbudowa struktur Towarzystwa Jezusowego w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej

Witold Konopka
Jezuici w Toruniu w latach 1945-1955

Dr Wojciech Sławiński
Objęcie przez jezuitów kościoła byłej parafii staromiejskiej Kościoła ewangelicko-unijnego w Toruniu w 1945 r. Aspekty prawno-historyczne

Dr Michał Białkowski
Zanim byli jezuici. Początki duszpasterstwa akademickiego w Toruniu w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie

Dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska
Początki Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów w moich wspomnieniach

Dr Przemysław Ruchlewski
Próby rozbicia środowiska toruńskich jezuitów przez organy bezpieczeństwa i administrację państwową

Dr Izabela Mazanowska
Ojciec Longin Szymczukiewicz – duszpasterz na trudne czasy

Dr Michał Białkowski
Akademia wolności. Duszpasterstwo Akademickie Jezuitów w czasach o. Władysława Wołoszyna (1963-1988)

Prof. Kazimierz Maliszewski
Rola i znaczenie działalności Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów w środowisku uniwersyteckim Torunia w latach 1963-1988

Prof. Waldemar Rozynkowski
Grupy i wspólnoty działające w ramach duszpasterstwa akademickiego w latach osiemdziesiątych

Prof. Wojciech Polak
Działania ojców jezuitów w Toruniu wspierające opór społeczny przeciwko systemowi komunistycznemu w latach 1980-1989 na tle sytuacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Prof. Waldemar Rozynkowski
Jezuicki opis wydarzeń w Toruniu w dniu 3 maja 1982 r.

Dr Krzysztof Dorosz SJ
Nowe inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów po 2000 r.