10 kwietnia 2019

Fritz Gause – Dzieje okręgu i miasta Działdowa

 

Fritz Gause 

Dzieje okręgu i miasta Działdowa

Wydawca: Działdowska Agencja Rozwoju

Działdowo 2015

Sygnatura SIRr VIII/D-1

Działdowska Agencja Rozwoju wydała obszerną rozprawę niemieckiego historyka Fritza Gause (1893-1973).

Rękopis monografii powstał jeszcze przed II wojną światową.

Pierwsze niemieckie wydanie książki ukazało się w 1958 roku.

Polskie wydanie przetłumaczyła Małgorzata Szymańska-Jasińska.

Wprowadzenie napisał i publikację opracował Grzegorz Jasiński.

Przedsłowie do wydania polskiego napisał prof. Janusz Małłek.

Wprawdzie rozprawa jest typowa dla narodowej ideologii niemieckich badań wschodnich, ale zasługuje na uwagę ze względu na zebranie olbrzymiego i i nieraz nawet drobiazgowego materiału faktograficznego na temat przeszłości Działdowa.

Pod tym względem Fritz Gause nie ustępuje polskim historykom.