19 kwietnia 2019

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności – redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

 

Bydgoszcz wojskowa
Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności 

Redakcja: Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

Wydawca: Muzeum Wojsk Lądowych

Bydgoszcz 2017

Sygnatura SIRr XXV/64

Zbiór szkiców poświęconych dziejom wojskowym Bydgoszczy jest owocem projektu badawczego „Bydgoszcz wojskowa. Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności” prowadzonego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Tom podzielony jest na dwie części.

W części pierwszej przedstawiono chronologicznie dzieje wojskowe Bydgoszczy.

Część druga ma charakter problemowy i porusza wybrane aspekty życia wojskowego miasta.

CZEŚĆ I – Zarys dziejów Garnizonu wojskowego

1. Tomasz Nowakowski – Wojskowa Bydgoszcz. Od czasów najdawniejszych do końca XV w.

2. Zbigniew Zyglewski – Wojsko w Bydgoszczy (XVI w. – 1815 r.)

3. Albert S. Kotowski – Zarys dziejów garnizonu bydgoskiego w latach 1815-1918

4. Włodzimierz Jastrzębski – Dzieje garnizonu wojskowego w Bydgoszczy w latach 1920-1939

5. Krzysztof Drozdowski – Garnizon niemiecki w Bydgoszczy w latach II wojny światowej

6. Sławomir Sadowski – Garnizon bydgoski w strukturze organizacyjnej polskich Sił Zbrojnych w latach 1945-1989

7. Sławomir Sadowski – Garnizon wojskowy w Bydgoszczy po 1989 r.

CZEŚĆ II – jednostki wojskowe, infrastruktura, wpływ garnizonu na życie miasta, wydarzenia, biografie

8. Marek Zwiefka – Bydgoska architektura wojskowa do 1939 r.

9. Albert S. Kotowski – Infanterie-Regiment Graf Schwerin 1813-1913. Bydgoskie obchody stulecia istnienia jednostki

10. Marek Holak – Jeździectwo wojskowe w Bydgoszczy w okresie międzywojennym

11. Krzysztof Drozdowski – Konkurs orkiestr wojskowych D.O.K. VIII w Bydgoszczy 8-9 września 1923 r.

12. Łukasz M. Nadolski – Zniszczenia wojenne Bydgoszczy w 1945 roku

13. Sadowski Sławomir – Generalicja bydgoska w latach 1918-1939

14. Joanna M. Iwaszkiewicz – Generalicja bydgoska w latach 1945-1989

15. Tadeusz Łukaszczyk – Wojskowa Bydgoszcz w notatniku kapelana 1992-1993