23 kwietnia 2019

Księgi adresowe miasta Bygdoszczy

 

W Informatorium Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępny jest pokaźny zasób bydgoskich ksiąg adresowych z okresu zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej.

Wszystkie księgi zostały zeskanowane i są dostępne również w internecie na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki-Cyfrowej.

Nasza kolekcja obejmuje lata 1897 – 1928.

1897 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1897 / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski. -Bromberg : A. Dittmann 1896.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23689
1915 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für das Jahr 1915 : XXXII. Jahrgang / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski ; mit einem Stadt- und einem Theaterplan. – -Bromberg : A. Dittmann 1915.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13834
1922 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1922 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1922.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13868
1923 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1923 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1923.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=12004
1926 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy wydana w roku 1926 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1926.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13836
1928 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy na rok 1928 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1928.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23440