3 czerwca 2019

Toruń – miasto wielu wyzwań

 

Toruń – miasto wielu wyznań 

Redakcja naukowa: Jarosław Kłaczkow, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski

Wydawca:  Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2017

Sygnatura SIRr  XXXIV/162

Od XIV wieku Polska była krajem wielonarodowym i wielowyznaniowym.

Proces ten pogłębiła unia Polski i Litwy.

Stan taki istniał również w okresie II Rzeczypospolitej.

Charakter wielokulturowy Polska utraciła dopiero w 1945 roku.

Miastem wieloetnicznym i wielowyznaniowym był również Toruń.

Żyli tu obok siebie Polacy i Niemcy, katolicy i luteranie.

Z Toruniem związani byli też Żydzi, menonici, prawosławni.

Autorzy zbioru studiów „Toruń – miasto wielu wyznań” postanowili przypomnieć i przybliżyć współczesnym torunianom życie religijne ich przodków.

W książce zamieszczono następujące artykuły naukowe:

1. Piotr Oliński – Pierwsze ślady reformacji w Toruniu

2. Waldemar Rozynkowski – Rozwój sieci parafialnej w Toruniu od średniowiecza do czasów współczesnych

3. Piotr Birecki – Sztuka w służbie toruńskich ewangelików epoki nowożytnej

4. Agnieszka Zielińska – protestantyzm w Toruniu w latach 1793-1920

5. Jarosław Kłaczkow – Społeczność toruńskich ewangelików w latach 1920-2017

6. Michał Targowski – Menonici w okolicach Torunia w XVI-XX w.

7. ks. Mikołaj Hajduczenia – Parafia prawosławna w Toruniu w latach 1920-1945

8. Adam Marolewski – Szkice do dziejów toruńskich Żydów