11 czerwca 2019

Dariusz Łubkowski – 50 lat Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

 

Dariusz Łubkowski

50 lat Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Zarys działalności w latach 1967-2017

Wydawca:  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XVI/102b

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich sięga swymi początkami 1926 roku.

Wydawnictwo jubileuszowe poświęcone jest działalności Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Dorobek członków Kola stanowi rozwój myśli technicznej i tworzenie nowych rozwiązań technicznych.

W ciągu 50 lat przez Koło przewinęło się kilka pokoleń inżynierów i techników.

Koło organizowało konferencje naukowo-techniczne, sympozja, odczyty i wykłady.

Członkowie Koła brali udział w konkursach technicznych.

Księga jubileuszowa przedstawia historię SIMP w Polsce i w regionie.

Pieczołowicie odtworzono historię działalności Koła Zakładowego SIMP.

Przedstawiono stan organizacyjny Koła.

Omówiono dorobek naukowy, badawczo-techniczny i organizacyjny Koła.

Przypomniano zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Wymieniono odznaczonych odznakami honorowymi SIMP i NOT.

Przedstawiono zasłużonych działaczy i członków honorowych SIMP.

Wymieniono władze Kola w poszczególnych kadencjach.

Podano wykaz członków byłych i aktualnych.

Wydawnictwo uzupełnia kilkadziesiąt fotografii.