12 czerwca 2019

Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza i działania

 

Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
Diagnoza i działania 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr SIRr XV/50

Opracowanie powstało we współpracy:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
– Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Autorami opracowania są: Leszek Kozłowski, Zbigniew Wajer, Anna Brzezińska-Rawa, Olgierd Dziekoński, Beata Bielska, Ewa Birek, Sławomir Flanz, Wojciech Goszczyński, Arkadiusz Karwacki, Wojciech Knieć, Grzegorz Koziński, Izabela Kurowska, Żaneta Marciniak, Tomasz Marcysiak, Przemysław Mentkowski, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Adam Podhorecki, Krzysztof Rogatka, Jan Wojciech Skowroński, Mateusz Skrzatek, Justyna Sobczak-Piąstka, Marcin Sobiech, Adam Wincek, Agata Wrońska, Stanisław Wroński.

Ład przestrzenny oznacza uporządkowaną, estetyczną i spójną przestrzeń.

Jest to problem, na który składają się kwestie natury prawnej, ekonomicznej, urbanistycznej, architektonicznej, społecznej, ekologicznej i geograficznej.

Opracowanie „Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim” składa się z dwóch obszernych części.

Część I – Diagnoza stanu przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego

Część II – Założenia polityki kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego