Czerwiec 2019

Previous Page · Next Page

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726)

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726) 

 z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli
Kazimierz Maliszewski
i Adam Kucharski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr  VIa/51

W XVI-XVIII wieku korespondencja była bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym.

W epoce staropolskiej dzięki listom utrzymywano żywe kontakty rodzinne, towarzyskie, służbowe, handlowe i polityczne.

Sztuki pisania listów uczono się z podręczników epistolografii.

Szczególnie znaczny był krąg korespondencyjny Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1669-1729).

Utrzymywała ona kontakty z elitą polityczno-towarzyską polską i dworami zagranicznymi.

Utrzymywała kontakty nawet z władcami – August II, Piotr I, Karol XII, Franciszek II Rakoczy.

Jej ważnym korespondentem był Jakub Kazimierz Rubinkowski – poczmistrz toruński.

Był on szeroko znanym redaktorem gazet rękopiśmiennych, które pełniły funkcje agencji informacyjnej.

Listy, których autorem był Rubinkowski, ze względu na swoje bogactwo i różnorodność informacji są dogodnym punktem wyjścia do badań nad epoką saską w aspekcie mentalności szlacheckiej i magnackiej, kształtowania się opinii publicznej, obiegu informacji.

Obecnie zbiór korespondencji Sieniawskich znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Edycja przygotowana przez prof. Kazimierza Maliszewskiego i dr hab. Adama Kucharskiego obejmuje aż 232 listy Jakuba Rubinkowskiego.

Barbara Filipiak – Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska : droga do Żnina

 

Barbara Filipiak 

Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska
Droga do Żnina

Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie

Żnin 2017

Sygnatura SIRr  IIIB/Niedziałkowska Wanda

Wanda Dobaczewska  (1892-1980) to literatka, patriotka, działaczka społeczna, ofiara nazistowskiego terroru, regionalistka Pałuk.

Urodziła się w Twerze w Rosji.

Przeszła piekło obozu w Ravensbrück.

Była wilnianką, ale od 1951 roku swoje życie związała z Żninem.

Należy do najwybitniejszych żninian za sprawą swych książek: „Człowiek, którego nazywano diabłem”, „Kamienica za Ostrą Bramą”, „Kobiety z Ravensbrück”, „Korzenie”, „Nikt nie jest winien”, „Społeczeństwo nie z tej ziemi”, „Tam gdzie się serca palą…”, „Zwycięstwo Józefa Żołądzia”.

Szczególnie bliska czytelnikom jest jej  „Złota studzienką” – zbiór opowiadań dla dzieci.

Biografia odtwarza koleje życia bohaterki.

Książka jest starannie udokumentowana.

Opiera się na osobistych dziennikach pisarki, jej listach, wspomnieniach rodziny i przyjaciół.

Nie brakuje w niej wielu starych fotografii i dokumentów.

Toruń i Wisła – Ryszard Stachowiak, Jacek Kiełpiński, Marcin Karasiński

 

Toruń i Wisła

Koncepcja wydawnictwa:
Ryszard Stachowiak, Jacek Kiełpiński, Marcin Karasiński 

Wydano na zlecenie Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIII/T-190

Toruń powstał i rozkwita dzięki Wiśle.

Tezę tę potwierdza album „Toruń i Wisła”, w którym zebrano stare zdjęcia, mapy, rysunki świadczące o związkach miasta z rzeką.

Fotografiom towarzyszy tekst wyjaśniający kontekst oglądanych ilustracji.

Album powstał nieprzypadkowo – uczcił Rok Rzeki Wisły obchodzony w 2017 szczególnie uroczyście w Toruniu.

W albumie obejrzymy zdjęcia flisaków, Portu Drzewnego, mostów, spichrzy, nadbrzeża, Portu Zimowego, piaskarzy, rybaków, Winnicy, marynarzy, kąpieli, plaż, skutej lodem Wisły, statków, barek, berlinek, wycieczkowców, parostatków, bocznokołowców, powodzi, lodołamaczy, WOPR-owców, filmowców, Bulwaru Filadelfijskiego, kajakarzy, wioślarzy, żeglarzy i  regat.