23 lipca 2019

Waldemar Rozynkowski – Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

 

Waldemar Rozynkowski

Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

Wydawca: Agencja Reklamowa Gall 

Toruń 2018

Sygnatura SIRr  IIIB/Szelążek Adolf Piotr

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Książka „Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)” poświęcona jest osobie biskupa diecezji łuckiej.

Sprawował w niej posługę od 1920 roku.

W 1945 roku został aresztowany przez NKWD i deportowany do Polski.

Znalazł schronienie w miejscowości Zamek Bierzgłowski.

Utrzymanie zapewniała mu parafia św. Jakuba w Toruniu.

W Zamku Bierzgłowskim spędził ostatnie lata swego życia.

Waldemar Rozynkowski w swojej monografii przedstawił dokładnie właśnie ten okres życia biskupa Szelążka.

Jednak biografia przedstawia również wcześniejszą drogę biskupa – jego naukę w seminarium w Płocku, posługę biskupią w Łucku, okres wojny i aresztowanie przez Rosjan.

Osobny rozdział dotyczy deportacji biskupa do Polski i jego początkowy pobyt w Kielcach.

W okresie wygnania biskup Szelążek mieszkał w przebudowanym średniowiecznym, pokrzyżackim Zamku Bierzgłowskim, który pełnił funkcję domu diecezjalnego.

Na Zamku Bierzgłowskim znajdowała się również kaplica, w której biskup odprawiał msze św.

Opieka nad biskupem spoczywała wówczas w rękach sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Zamek Bierzgłowski pełnił funkcję nieformalnej siedziby łuckiej kurii diecezjalnej.

Biskup Szelążek pozostawał również ojcem duchowym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kongregację tę biskup założył jeszcze w 1936 roku w diecezji łuckiej.

Dzięki jego staraniom uruchomiono nowy dom zakonny w Rychnowie koło Ostródy.

Osobny rozdział poświęcony został chorobie i śmierci biskupa Szelążka.

Bardzo ważny jest ostatni rozdział monografii, w którym przedstawiono świadectwa ciągłej i żywej pamięci o biskupie już po jego śmierci.

Po wieloletnich przygotowaniach Kurii Diecezji Toruńskiej w 2013 roku rozpoczęto oficjalny proces beatyfikacyjny Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

W 2016 roku zakończył się diecezjalny etap procesu.