Sierpień 2019

Next Page

Marcin Nowicki – Od klasztoru do więzienia : historia Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu

 

Marcin Nowicki

Od klasztoru do więzienia
Historia Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu 

Wydanie II uzupełnione i poprawione

Wydawnictwo Unitex

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr XXIV/20

Książa „Od klasztoru do więzienia : historia Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu” jest owocem wieloletnich badań archiwalnych autora.

Materiały do książki zdobył w czasie żmudnych kwerend w:

 • Archiwum Prowincji Franciszkanów Reformatów w Krakowie
 • Archiwum Państwowym W Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 • Archiwum Parafii św. Mikołaja w Grudziądzu
 • Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu
 • Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem (Niemcy)
 • Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Monografię rozpoczyna  rozdział poświęcony Zakonowi Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji Reformatów.

Następnie dowiadujemy się o powstaniu po 1749 roku i funkcjonowaniu konwentu Reformatów w Grudziądzu.

Osobno omówiono architekturę kościoła i klasztoru, wystrój i sprawy pochówków.

Zapoznamy się z okolicznościami kasaty klasztoru w 1801 roku przez władze pruskie.

Prusacy utworzyli w budynkach poklasztornych więzienie państwowe oraz  Dom Poprawy.

Kary odbywali tu mężczyźni i kobiety.

Autor przybliżył prawo karne obowiązujące w Prusach oraz różnice między istniejącymi formami kary pozbawienia wolności.

W czasie I wojny światowej Niemcy przekształcili więzienie na szpital wojskowy.

Kolejny rozdział poświęcony jest polskiemu zakładowi karnemu w Grudziądzu utworzonemu w 1920 roku.

W czasie II wojny światowej funkcjonowało tu więzienie Wehrmachtu.

Po wojnie NKWD urządziło w Grudziądzu własne więzienie.

Autor opisał też wojenne i powojenne losy grudziądzkich funkcjonariuszy straży więziennej.

W 1946 roku wznowiło swoją działalność polskie więzienie.

Epilogiem dziejów budynku poklasztornego stała się jego modernizacja i prace nad renowacją kościoła zakończone w latach 2012 i 2013.

Monografia ilustrowana jest wielką ilością starych planów, dokumentów i fotografii.

Poznajemy kolejne etapy rozbudowy więzienia oraz życie codzienne więźniów i funkcjonariuszy,

Powiat toruński – album

 

Powiat toruński

Fotografie: Pachphoto

Tekst: Marta Laudańska

Wydawca: ArtStudio

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr V/62

Powiat toruński leży w sercu województwa kujawsko-pomorskiego po obu stronach Wisły.

Obejmuje miasto Chełmżę i osiem gmin wiejskich: Chełmżę, Czernikowo, Lubicz, Łubiankę, Łysomice, Obrowo, Złąwieś Wielką, Wielka Nieszawką.

Teren powiatu łączy w sobie tradycje ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej i Kujaw.

Album prezentuje atrakcje, zabytki, krajobrazy powiatu.

Na kartach albumu można obejrzeć:

 • zabytki, miejsca pamieć, pamiątki przeszłości, muzea
 • atrakcje turystyczne, imprezy i festyny
 • dziką przyrodę, ptaki i zwierzęta, krajobrazy

Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego

 

Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego

pod redakcją Andrzeja Hermanna i Henryka Miłoszewskiego

Wydawca: Gall SC

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XIII/154

Książka „Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego” stanowi kompendium wiedzy o walorach turystycznych i krajoznawczych naszego regionu.

Kanon dzieli się na 26 rozdziałów.

Otwiera go ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie przybliżono tematykę ochrony środowiska naturalnego.

Kolejne rozdziały opisują poszczególne 4 powiaty grodzkie i 19 powiatów ziemskich.

Kanon zamyka omówienie regionalnych oznak krajoznawczych.

Wielka zaletą książki jest opisanie mało znanych obiektów:

 • kościołów w Karnkowie, Przypuście, Rogoźnie, Wielowiczu
 • ruin zamków w Lipienku, Pokrzywnie, Bobrownikach
 • pałacu w Zamartem
 • wodowskazu w Silnie
 • rytów na kamieniu w Kościeszkach

Z lektury Kanonu czytelnik dowie się wielu ciekawostek o województwie kujawsko-pomorskim:

Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami.