12 sierpnia 2019

Robert Stodolny – Od Aleksandrowa do Aleksandrowa Kujawskiego : studia i szkice historyczne

 

Robert Stodolny

Od Aleksandrowa do Aleksandrowa Kujawskiego
Studia i szkice historyczne

Wydawnictwo Mons Admirabilis

Iwonicz-Zdrój 2015

Sygnatura SIRr VIII/A-12

Robert Stodolny jest anglistą, historykiem i socjologiem.

Jego pasją jest historia Kujaw, a w szczególności Aleksandrowa Kujawskiego.

Wyniki swoich badań publikuje na łamach czasopism naukowych „Zapiski-Kujawsko-Dobrzyńskie” i „Ziemia Kujawska”.

Książka „Od Aleksandrowa do Aleksandrowa Kujawskiego”  poświęcona jest dziejom Aleksandrowa Kujawskiego.

Nie jest jednak chronologicznym zreferowaniem przeszłości miasta.

To zbiór studiów prezentujących nowe ustalenia odnośnie szczególnie ciekawych problemów związanych z historią Aleksandrowa Kujawskiego.

Publikację poprzedziła gruntowna kwerenda dokumentacyjna w archiwach i bibliotekach.

W książce znalazły się również niepublikowane wcześniej fotografie osób i miejsc (wnętrza pałacu Trojanowskich, nieistniejący pałac w Służewie).

Autor kolejne rozdziały poświęcił następującym zagadnieniom:

1. Od Aleksandrowa do Aleksandrowa Kujawskiego: pochodzenie nazwy i status prawny miejscowości

2. Aleksandrów Kujawski w powstaniu styczniowym (1862-1864)

3. Stacja graniczna Aleksandrów: powstanie, rozwój i znaczenie dla kształtowania miejscowej społeczności

4. Zjazd cesarzy: Aleksandra II i Wilhelma I w Aleksandrowie (3-4 września 1879 r.)

5. Właściciele majątków Ośno, Służewo, Białebłota i ich wpływ na powstanie i rozwój Aleksandrowa Kujawskiego

6. Edward hr. Mycielski-Trojanowski (1878-1954) – młodość działalność, wypędzenie

7. Z dziejów kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

8. O herbie Aleksandrowa Kujawskiego