6 września 2019

Lesław J. Welker – 100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium

 

Lesław J. Welker

100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium

Wydawnictwo Adam Marszałek

Sygnatura SIRr XXI/60

Lesław J. Welker to Harcerz Rzeczypospolitej i Harcmistrz.

Z harcerstwem związany jest od 1961 roku.

Jest wieloletnim instruktorem toruńskiego Hufca.

Był wielokrotnie odznaczany.

Jest autorem wielu publikacji książkowych i prasowych o toruńskim harcerstwie.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego książki:

 • 100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.
 • Kalendarium harcerstwa w Toruniu 1917-2007 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.
 • Śladami lilijki w grodzie Kopernika / pod redakcją Lesława J. Welkera. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek © 2002.
 • Symbolika znaków Polski Walczącej 1939-1989 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.
 • To już tyle lat : zarys historii PCK w Toruniu 1919-1999 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek © copyright 2000.
 • Znaki Polski Walczącej : odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale : katalog / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 1999.
 • Znaki Polski Walczącej : odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale : katalog / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 1996.

Kalendarium „100 lat harcerstwa w Toruniu” obejmuje lata 1917- 2017.

Książkę rozpoczyna rozdział poświęcony początkom harcerstwa w Toruniu.

Przeczytamy o okolicznościach powstania i działalności 1 Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w 1917 roku.

Młodzież zorganizował ks. Marian Paczek z parafii św. Jakuba.

Komendantem drużyny został nauczyciel Seweryn Kuchta.

W 1918 roku drużynę przekształcono na 1 Toruńską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki.

Harcerzy przybywało w takim tempie że już w 1919 roku podzielono ja na  4 drużyny harcerskie.

1 Drużyna Harcerska w 1933 roku została przemianowana na 1 Pomorską Drużynę Harcerzy, a w 1938 roku powróciła do nazwy 1 Drużyny Skautów im. Tadeusza Kościuszki.

Lesław Welker szczegółowo opisał dzieje 1 Drużyny  w całym okresie międzywojennym.

Opowiadanie wzbogacone jest licznymi unikatowymi starymi fotografiami.

Zasadniczy zrąb książki „100 lat harcerstwa w Toruniu” stanowi kalendarium.

W porządku chronologicznym, przytaczając daty dzienne, autor przedstawił dzieje toruńskiego harcerstwa, inicjatywy harcerzy, ich działalność, wydarzenia z życia drużyn harcerskich, zmiany organizacyjne, zmiany kadrowe, osiągnięcia harcerzy, zloty, obchodzone święta i uroczystości, udział w zawodach i turniejach, organizowane obozy, odbyte kursy, udział w festiwalach i konkursach, odbyte rajdy.

Książkę uzupełnia aneks w którym zamieszczono obszerne biogramy niektórych komendantów.

Znaleźli się wśród nich:

 1. Seweryn Antoni Kuchta
 2. Leon Romanowski
 3. Teodor Edmund Żuchowski
 4. Władysław Ruszkowski
 5. Roman Alfons Truszczyński
 6. Wilhelm Józef Słaby
 7. Władysław Wacław Sieradzki
 8. Aleksander Rudnicki
 9. Tadeusz Sylwester Cieplik
 10. Stefan Bzdęga
 11. Jarosław Kowalski
 12. Adam Felski
 13. Aleksander Jan Krzewiński
 14. Bernard Myśliwek
 15. Feliks Jan Beszczyński
 16. Kazimierz Gumowski
 17. Jan Juliusz Tajchman