16 września 2019

Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski – Świat odosobniony : bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939

 

Anna Kozłowska-Ryś
Krzysztof Drozdowski

Świat odosobniony
Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939

Wydawnictwo Liberum

Poznań-Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr XXIV/21

Autorzy książki opisują historię bydgoskiej służby penitencjarnej od momentu przejęcia obiektów z rąk pruskich w styczniu 1920 roku do pierwszych dni września 1939 roku.

Opracowano dzieje rożnych instytucji więziennych:

  • aresztu policyjnego i stacji sanitarnej przy ul. Parkowej (przeniesionego na ul. Wały Jagielońskie)
  • więzienia karno-śledczego przy ul. Wały Jagiellońskie

Napisano też o wyżywieniu więźniów, o organizowanych w więzieniu uroczystościach państwowych, o próbach ucieczki z więzienia oraz o wykonanych w więzieniu egzekucjach.

Osobny rozdział poświecono Penitencjarnej Koloni Rolniczej w Trzeciewnicy.

Przedstawiono również biogramy pracowników służby penitencjarnej – naczelników więzienia oraz funkcjonariuszy.

Scharakteryzowano poza tym działalność bydgoskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat”.

Wśród wielu aneksów znajdują się archiwalne rysunki i plany techniczne budynków aresztu policyjnego i więzienia karno-śledczego.