27 września 2019

Krzysztof Drozdowski – Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945

 

Krzysztof Drozdowski

Z lotu ptaka
Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945

Agencja Wydawnicza CB

Warszawa 2018

Sygnatura SIRr VIII/B-57

Krzysztof Drozdowski jest rodowitym bydgoszczaninem, historykiem, społecznikiem, miłośnikiem fotografii.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Jest autorem wielu książek i kilkudziesięciu  artykułów.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego publikacje:

1. Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa 2017.

2. Bydgoszcz wita Armię : wizyta marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Bydgoszczy / Krzysztof Drozdowski. – Bydgoszcz 2013.

3. Graudenz 1945 : ostatnie tchnienie / Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Luboń : 2014.

4. Świat odosobniony : bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939 / Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Bydgoszcz 2018.

5. Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa  2018.

Książka „Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945” jest albumem fotograficznym.

Oglądając stare fotografie i studiując towarzyszące im opisy poznajemy historię Bydgoszczy, jego architektury miasta i rozwoju przestrzennego.

Na wstępnie autor przedstawił dzieje fotografii lotniczej, której rozkwit nastąpił w czasie II wojny światowej w związku z potrzebami walczących armii.

Najstarsze zdjęcie lotnicze wykonane Bydgoszczy pochodzi z 1911 roku.

Osobny rozdział poświęcony jest rozwojowi przestrzennemu miasta Bydgoszczy w latach 1911-1945.

Następne rozdziały książki prezentują zdjęcia lotnicze wykonane Bydgoszczy w porządku chronologicznym.

Są one podzielona na grupy  według lat:

  • 1911 – 1920
  • 1921 – 1939
  • 1939 – 1945

Fotografiom towarzyszą szczegółowe komentarze.