21 października 2019

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska – Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

 

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska

Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XV/51

Autorzy opracowania reprezentują Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurencyjność gospodarki jest ważnym elementem strategii województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurencyjność jest wręcz warunkiem sukcesu regionu.

Autorzy opracowania podjęli się analizy poziomu konkurencyjności województwa w trzech aspektach:

  • rozwoju gospodarki
  • rozwoju kapitału ludzkiego
  • rozwoju infrastruktury

Konkurencyjność gospodarczą przedstawiono na tle porównawczym.

Nasze województwo porównano z innymi polskimi województwami.

Powiaty i miasta na prawach powiatów porównano w obrębie regionu kujawsko-pomorskiego.

Miasta wojewódzkie porównano z wszystkimi miastami wojewódzkimi w Polsce.