24 października 2019

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej – część 3

 

Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej
Część 3

Polskie Wydawnictwa Reklamowe 
na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Toruń – Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr XII/66

W książce opublikowano materiały zgłoszone przed IV Konferencją Środowiskową „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej” .

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Gmina Zbójno.

Konferencja odbyła się w Zespole Szkół w Zbójnie 21 września 2016 roku.

W książce znalazły się następujące opracowania:

  1. Nadleśnictwo Dobrzejewice
  2. Nadleśnictwo Skrwilno
  3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
  4. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
  5. Stan i zasoby wód powierzchniowych Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
  6. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Toruń (Jan Jankowski, Kinga Hildebrandt, Dawid Strzelecki,Henryka Wojtczak)
  7. Stan powietrza atmosferycznego Ziemi Dobrzyńskiej w części działania Delegatury Włocławek (Elżbieta Achrem, Ewa Alabrudzińska, Justyna Kwiatkowska)
  8. Mokradła w krajobrazie rolniczym (Jan Koprowski)
  9. Organizacje ekologiczne (Maria Palińska)
  10. Zasoby przyrodnicze Gminy Zbójno