29 października 2019

Bydgoski Słownik Biograficzny

Stanisław Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk 

Bydgoski Słownik Biograficzny

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Kutty

Wydawca: 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne
Wojewódzki Ośrodek Kultury

Tom I-VII
Bydgoszcz 1994 – 2006

Sygnatura SIRr IIIA/9

„Bydgoski Słownik Biograficzny” powstał dzięki trójce bydgoskich biografistów i regionalistów.

Opracowali oni samodzielnie biogramy 700 osób, podzielone na siedem tomów.

Słownik ma układ holenderski, co oznacza, że w każdym znajdują się hasła biograficzne od A do Z.

Autorzy zamieścili życiorysy Polaków, Niemców, Żydów i przedstawicieli innych narodowości.

Wszystkie te osoby wywarły piętno na życiu Bydgoszczy.

Uwzględniono również przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodów.

Przygotowując publikację wykorzystano w wielkim stopniu źródła mało znane, materiały przechowywane w archiwach kościelnych i państwowych w Bydgoszczy, Poznaniu, Gnieźnie.

Każdy biogram oprócz właściwego życiorysu, zawiera spis wykorzystanych źródeł.

W Słowniku umieszczono zarówno osoby, które zapisały się w dziejach Bydgoszczy pozytywnie jak i negatywnie.

Słownik wydano z okazji 650-lecia Bydgoszczy.

Z innych ogólnych opracowań biograficznych poświęconych bydgoszczanom w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępne są jeszcze następujące wydawnictwa:

Henryk Kulpiński – Patroni naszych ulic – Bydgoszcz-Fordon 1980

Janusz Kutta – Obywatele Honorowi Miasta Bydgoszczy (1920-1939) – Bydgoszcz 1992

Rajmund Kuczma – Patroni bydgoskich ulic, część I, Fordon – Bydgoszcz 1995

Bydgoszczanie XX wieku – pod redakcją Józefa Herolda – Bydgoszcz 2000