30 października 2019

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim : podsumowanie

 

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim
Podsumowanie

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2017

SIRr V/63

Opracowanie stanowi podsumowanie wsparcia unijnego realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie lat 2007-2013.

Książka została przygotowana przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opisano realizacją następujących programów:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Realizowane projekty służyły całej społeczności regionalnej.

Za środki unijne zrealizowano projekty, które objęły liczne przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • integracja transportu publicznego
 • inwestycje drogowe
 • inwestycje w służbę zdrowia
 • ochrona zabytków i rewitalizacja miast
 • projekty edukacyjne
 • ochrona środowiska
 • inwestycje sportowe
 • e-usługi
 • wsparcie dla straży pożarnej i policji
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • działalność gospodarcza
 • rolnictwo
 • rybołówstwo

Razem wartość projektów wyniosła blisko 26 miliardów złotych (25 727 190 774).

Z tej sumy 15 miliardów pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej.