31 października 2019

Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski – Dolina Dolnej Wisły : ostoja ptaków siewkowych

 

Dolina Dolnej Wisły
Ostoja ptaków siewkowych

tekst Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski
zdjęcia Dariusz Płąchocki

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
Towarzystwo Przyrodnicze Alauda

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XII/71

Wisła w swym dolnym została już silnie uregulowana.

Mimo tego rzeka i na tym odcinku jest bardzo atrakcyjna dla zwierząt i zadziwia występującym tu bogactwem przyrody.

Siedliska zwierząt znajdują się wśród piaszczystych łach, urwistych brzegów, terenów zalewowych, korzeni drzew podmytych przez wodę.

Jest to teren lęgowy dla ptaków siewkowych; sieweczek, mew, śmieszek, rybitw.

Mewy przystosowały się do środowiska przekształconego przez człowieka i potrafią gniazdować na sztucznych wyspach, mostach i ostrogach.

Siweczki nie są jednak w stanie zaadaptować się do silnie zmienionego środowiska.

Duże znaczenie ma wiec ochrona ostoi dla ptaków w ramach obszaru Natura 2000.

Autorzy przedstawili na wstępnie charakterystykę Doliny Dolnej Wisły, jej hydrografię, hydrologię, przestrzenne zróżnicowanie, warunki kształtowania się i trwania wysp, znaczenie gospodarcze.

Następnie opisano przyrodę Doliny Dolnej Wisły, jej środowisko, sieć Natura 2000, siedliska przyrodnicze, faunę, awifaunę.

Kolejny rozdział poświęcony został ptakom siewkowym Doliny Dolnej Wisły, ich charakterystyce i posczególnym gatunkom:

  • rybitwa białoczelna
  • rybitwa rzeczna
  • siweczka obrożna
  • siweczka rzeczna
  • śmieszka
  • mewa czarnogłowa
  • mewa siwa

Książkę zamyka rozdział na temat ochrony ptaków siewkowych Doliny Dolnej Wisły.

Dowiemy się z niego o czynnej ochronie ptakow siewkowych oraz o wyzwaniach i kierunkach działań ochrony.

Książka jest bogato ilustrowana fotografiami ptaków.

Opracowanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych w najważniejszych ostojach gatunków” współfinansowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Projekt zrealizowało Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA.