13 listopada 2019

Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej

 

Almanach poezji Dobrej Ziemi
wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej 

zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Mirosław Krajewski

Wydanie drugie, uzupełnione i poprawione

Wydawca : Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Dobra Ziemia 2019

Sygnatura SIRr XXXIIb/106

Od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku ukazało się już ponad 100 tomików poezji dobrzyńskiej.

Prof. Mirosław Krajewski w „Almanachu poezji Dobrej Ziemi” zebrał utwory poetyckie i wypisy z prozy dobrzyńskiej aż 85 autorów znanych z imienia i nazwiska, pseudonimu lub kryptonimu oraz kilkunastu autorów anonimowych.

Zbiór obejmuje poezję począwszy od XVI wieku (Sebastian Klonowic)  aż do współczesnych najmłodszych poetów ziemi dobrzyńskiej.

W zbiorze znalazła się również poezja największych poetów ziemi dobrzyńskiej Gustawa Zielińskiego ze Skępego i Jerzego Pietrkiewicza z Fabianek.

Tom zawiera 298 utworów poetyckich i 20 tekstów prozatorskich.

Wybór poezji i prozy został podzielony na 10 tematycznych części.

  • Pochwała Dobrej Ziemi
  • Polska – Ojczyzna moja, a w niej moja mała Ojczyzna
  • Deo et Matris (Bogu i Matce)
  • Matko Boża Skępska – Brzemienna Panienko!
  • Matka Boża Bolesna – Oborska Pani
  • Matka Boża Księtska, Konotopska, Osiecka, Czernikowska i Dobrzyńska Pani
  • Dobrzyńskie korzenie. Rodzina
  • Martyrologium
  • Ludziom Dobrej Ziemi
  • Post scriptum. Proza dobrzyńska w wypisach