Grudzień 2019

Next Page

40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

 

40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

Redakcja: Edward Małachowski

Wydawcy:
Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”

Bydgoszcz 2004

Sygnatura SIRr XXXIV/176

Księga pamiątkowa została wydana z okazji jubileuszu 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy.

Składa się na nią szereg artykułów wspomnieniowych.

Spis treści:

Słowo wstępne Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, JE  Ks. Biskupa Jana Tyrawy z okazji 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego

Mariola Drapiewska – Następne lata przed nami. Odwagi!

Edward Małachowski, ks. Wenacjusz Zmuda – Kalendarium Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy 1964-2004

Stefan Pastuszewski – Ataki władzy komunistycznej

Edward Małachowski – Środowisko akademickie Bydgoszczy. Rozwój. 

Edward Małachowski – Środowisko akademickie Bydgoszczy. Dzieje starań o uniwersytet

Jerzy Drożniewski – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „VIATOR” w latach 1964-1972

Andrzej Adamski – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy Parafii pw. Św. Trójcy

Elżbieta Laskowska – „STRYSZEK” – Wincentyńskie Duszpasterstwo Akademickie przy Bazylice Św. Wincentego á Paulo. Namiastka historii

Sława Dzwoniarska – Droga do „EMAUS”

Anna Barbachen – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „LOGOS”

Mariola Drapiewska, Agnieszka Libecka, Anna Wrzesińska – „MARTYNIA” to znaczy

Joanna Niezgódka, Lutosława Runge, ks. Wenacjusz Zmuda -„faraDA” – spotkanie z Bogiem i człowiekiem

Mirosław Kobierski – Duszpasterstwo Akademickie „ARKA” przy kościele Św. Andrzeja Boboli

Lech Pałagan, Zbigniew Woźniak – Misterium Wielkopostne. Historia Krzyża

Elżbieta Laskowska, Edward Małachowski, ks. Wenacjusz Zmuda – Duszpasterze akademiccy

Edward Małachowski, Krystyna Graduszewska-Czerebiej – Członkowie Duszpasterstw Akademickich

Stefan Cosban-Woytycha, Ryszard Sobczak – Dywersja i sabotaż na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

 

Stefan Cosban-Woytycha
Ryszard Sobczak

Dywersja i sabotaż na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

Wydawnictwo Poligraf

Brzezia Łąka 2017

Sygnatura SIRr VIb/8-71

W opracowaniu przedstawiono różne metody walk dywersyjno-sabotażowych, jakie stosowały polskie organizacje niepodległościowe w walce z Niemcami na Pomorzu Gdańskim.

Autorzy monografii oparli się na szerokiej bazie źródłowej i wykorzystali szereg dokumentów, pamiętników, wspomnień i artykułów naukowych.

Książka przynosi wiele nowych ustaleń dotyczących akcji dywersyjnych i sabotażu gospodarczego.

Akcje dywersyjno-sabotażowe licznych na Pomorzu Gdańskim organizacji podziemnych przyczyniły się do osłabienia niemieckiego potencjału militarnego.

Miały również wpływ psychologiczny na społeczeństwo niemieckie, gdyż przeprowadzano je na terenach wcielonych do Rzeszy.

W książce opisano sytuację na Pomorzu Gdańskim w przededniu wojny i w jej początkowym okresie.

Opisano początki ruchu partyzanckiego w Borach Tucholskich i życie partyzanckie w leśnych bunkrach i schronach.

Zwrócono również uwagą na rekrutację i szkolenie organizacji paramilitarnych w przededniu wybuchu wojny.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół’, Związek Strzelecki, Tajna Organizacja Wojskowa „Grunwald” miały duży udział w szkoleniu wojskowym, szkoleniu dywersyjnym, szkoleniu wywiadowczym i szkoleniu na potrzeby sabotażu.

W okresie wojny dużą rolę odegrał oczywiście Związek Walki Zbrojnej  i Armia Krajowa, ale i mniejsze oddziały partyzanckie jak „Świerki”,  Polska Armia Powstania, Gryf Pomorski, Komenda Obrony Polski.

Autorzy opracowania opisali terror i masowe niemieckie zbrodnie na Pomorzu Gdańskim w początkowym okresie wojny,

Kolejne rozdziały książki były poświęcone rozmaitym metodom walki dywersyjnej i sabotażu.

Opisano akcje dywersyjno-sabotażowe przeciwko niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu.

Wielką rolę odegrał sabotaż zwłaszcza w zakładach amunicyjnych.

Opisano akcje dywersyjno sabotażowe przeciwko transportowi niemieckiemu.

Pomorscy partyzanci przeprowadzali akcje wymierzone w niemiecką kolej oraz napady na transporty rolno-spożywcze.

Opisano również akcje sabotażowe wymierzone w administrację niemiecką i agentów gestapo.

Opisano sabotaż i dywersję w niemieckich zakładach pracy, w przemyśle i rolnictwie.

Przejawem sabotażu gospodarczego było też wyrządzanie  szkód i niszczenie sprzętu kolejowego, drogowego i lotniczego.

Osobno opisano działalność dywersyjno-sabotażową przeciwko niemieckiemu przemysłowi stoczniowemu i przeciwko niemieckim statkom i okrętom

Na zakończenie opracowania opisano ściganie sprawców sabotażu i dywersji przez niemiecki wymiar sprawiedliwości.

Represje obejmowały osoby świeckie i duchownych.

Cennym uzupełnieniem monografii są załączone do niej tabele przedstawiające wyniki akcji sabotażowych, efekty działań dywersyjnych, zestawienie akcji dywersyjnych przeciwko niemieckiej  kolei i zestawienie akcji sabotażowych wymierzonych w przemysł stoczniowy.

Szkice z dziejów Ryńska – 600 lat od śmierci Mikołaja z Ryńska

 

Szkice z dziejów Ryńska
600 lat od śmierci Mikołaja z Ryńska 

pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego

Wydawnictwo Bernardinum

Pelplin – Ryńsk 2011

Sygnatura SIRr VIII/In-149

Książka jest zbiorem artykułów naukowych poświęconych dziejom Ryńska.

Autorzy przybliżyli osobę Mikołaja z Ryńska i działalność Towarzystwa Jaszczurczego, przedstawili historię kościoła w Ryńsku i jego patrona św. Wawrzyńca.

Książkę kończy refleksja proboszcza parafii ryńskiej nad duszpasterstwem i religijnością współczesną.

Spis treści:

1. Andrzej Szweda – Mikołaj z Ryńska – chorąży ziemi chełmińskiej i Jaszczurkowcy

2. Michał Targowski – Pamięć o Mikołaju z Ryńska

3. Waldemar Rozynkowski – O kulcie św. Wawrzyńca – patrona kościoła i parafii

4. Ks. Jacek Wróblewski – Z dziejów parafii od XIX do XXI wieku

5. Ks. Sylwester Ćwikliński – Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa

6. Aneks – Akt założenia Towarzystwa Jaszczurczego z 25 lutego 1397 roku