13 grudnia 2019

Paweł Karp – Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w roku 1433

 

Paweł Karp

Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w roku 1433

Wydawnictwo Eternum

Zielona Góra 2017

Sygnatura SIRr VIb/4-58

Bitwa pod Grunwaldem nie rozwiązała sporu polsko-krzyżackeigo.

Jeszcze długie lata wybuchały kolejne wojny polsko-krzyżackie.

Władysław Jagiełło znalazł sojuszników w husyckich Czechach.

W 1433 roku doszło do legendarnej wyprawy husyckich „sierotek” pod wodzą Jana Čapka.

Wojska husyckie znajdowały się w tym okresie u szczytu swej potęgi.

Czesi przeszli przez Nową Marchię i Pomorze Gdańskie.

Ich armia dotarła nad Bałtyk.

W czasie wyprawy 1433 roku nie doszło do walnej bitwy.

Oddziały na służbie Zakonu Krzyżackiego ograniczały się do obrony miast na trasie pochodu wojsk czeskich i polskich.

Rozprawa dr Pawła Karpa z Uniwersytetu Zielonogórskiego wszechstronnie przedstawia genezę i przebieg wyprawy.

Monografia dzieli się na siedem rozdziałów.

Rozdział I – Geneza porozumienia polsko-husyckiego

Rozdział II – Przymierze pabianickie z 1432 r. Założenia i realia

Rozdział III – Przygotowania wojenne

Rozdział IV – Atak oddziałów husycko-polskich na Nową Marchię

Rozdział V – Wkroczenie wojsk polskich i „sierotek” na Pomorze Gdańskie. Próba zdobycia Chojnic

Rozdział VI – Marsz w kierunku Gdańska

Rozdział VII – Skutki i znaczenie wyprawy

Książka łączy ze sobą wiedzę z historii politycznej i dziejów sztuki wojennej.