31 grudnia 2019

40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

 

40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

Redakcja: Edward Małachowski

Wydawcy:
Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”

Bydgoszcz 2004

Sygnatura SIRr XXXIV/176

Księga pamiątkowa została wydana z okazji jubileuszu 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy.

Składa się na nią szereg artykułów wspomnieniowych.

Spis treści:

Słowo wstępne Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, JE  Ks. Biskupa Jana Tyrawy z okazji 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego

Mariola Drapiewska – Następne lata przed nami. Odwagi!

Edward Małachowski, ks. Wenacjusz Zmuda – Kalendarium Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy 1964-2004

Stefan Pastuszewski – Ataki władzy komunistycznej

Edward Małachowski – Środowisko akademickie Bydgoszczy. Rozwój. 

Edward Małachowski – Środowisko akademickie Bydgoszczy. Dzieje starań o uniwersytet

Jerzy Drożniewski – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „VIATOR” w latach 1964-1972

Andrzej Adamski – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy Parafii pw. Św. Trójcy

Elżbieta Laskowska – „STRYSZEK” – Wincentyńskie Duszpasterstwo Akademickie przy Bazylice Św. Wincentego á Paulo. Namiastka historii

Sława Dzwoniarska – Droga do „EMAUS”

Anna Barbachen – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „LOGOS”

Mariola Drapiewska, Agnieszka Libecka, Anna Wrzesińska – „MARTYNIA” to znaczy

Joanna Niezgódka, Lutosława Runge, ks. Wenacjusz Zmuda -„faraDA” – spotkanie z Bogiem i człowiekiem

Mirosław Kobierski – Duszpasterstwo Akademickie „ARKA” przy kościele Św. Andrzeja Boboli

Lech Pałagan, Zbigniew Woźniak – Misterium Wielkopostne. Historia Krzyża

Elżbieta Laskowska, Edward Małachowski, ks. Wenacjusz Zmuda – Duszpasterze akademiccy

Edward Małachowski, Krystyna Graduszewska-Czerebiej – Członkowie Duszpasterstw Akademickich