7 stycznia 2020

Błażej Śliwiński – Ziemomysł Inowrocławski : książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka

 

Błażej Śliwiński

Ziemomysł Inowrocławski
książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka
(ok. 1247 – początek października/25 grudnia 1287) 

Wydawnictwo Avalon

Kraków 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Ziemomysl Inowrocławski

Prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński jest związany z Zakładem Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajmuje się dziejami politycznymi i społecznymi północnych ziem polskich w X-XIII wieku.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek:

1. Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296 / Błażej Śliwiński. 

2. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku : spisy / oprac. Błażej Śliwiński 

3. Książęta, urzędnicy, złoczyńcy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

4. Mazowsze, Pomorze, Prusy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

5. Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze / pod red. Błażeja Śliwińskiego

6. Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

7. Mściwoj II (1224-1294) : książę wschodniopomorski (gdański) / Błażej Śliwiński 

8. Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309 / Błażej Śliwiński

9. Leszek Inowrocławski : (1274-1275 po 27 kwietnia 1339) / Błażej Śliwiński

10. Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci : studium genealogiczne / Błażej Śliwiński

11. Ziemomysł Inowrocławski : książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka
(ok. 1247 – początek października/25 grudnia 1287) / Błażej Śliwiński

Biografia Ziemomysła Inowroclawskiego, poświęcona jest osobie kontrowersyjnego księcia, który uchodził za sympatyka Krzyżaków i niemieckich rycerzy, których przedkładał nad miejscowych.

Książę o ambicjach do uprawiania wielkiej polityki już po 3 latach rządów  spotkał się z buntem podwładnych i wygnaniem.

Po upływie 7 lat zdołał powrócić z wygnania, ale musiał zrezygnować ze swych ambitnych planów.

Profesor Błażej Śliwiński wykazuje błędność  nieprzychylnej Ziemowitowi, a mocno zakorzeniona do tej pory w historiografii, opinią miłośnika Krzyżaków i niemczyzny.

Niemniej punktuje jego cechy charakterologiczne, które powodowały, ze nie mógł być władcą wielkiego formatu.

Zamknął się w partykularnych interesach i konfliktach dzielnicowych.

Niczego nie dokonał i niczym ważnym się nie zapisał.