15 stycznia 2020

Inowrocławski słownik biograficzny – pod red. Edmunda Mikołajczaka

 

Inowrocławski słownik biograficzny

pod redakcją Edmunda Mikołajczaka

Tom 1 – 4

Wydawcy:  
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Inowrocławiu
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Inowrocławiu

Inowrocław 1991 – 2000

Sygnatura SIRr IIIA / 10

Redaktor „Inowrocławskiego słownika Biograficznego” Edmund Mikołajczak jest historykiem, wybitnym kujawskim regionalistą, społecznikiem.

Był wieloletnim nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Jest autorem kilkudziesięciu prac dotyczących dziejów Inowrocławia i Kujaw.

W 2008 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

Idea powstania „Inowrocławskiego słownika biograficznego” nabrała realnego kształtu już w 1894 roku.

Na posiedzeniu inowrocławskiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego ustalono kryteria doboru haseł, charakter i zasięg geograficzny słownika.

Słownik obejmuje życiorysy osób nieżyjących, związanych z Inowrocławiem i jego najbliższymi okolicami.

Słownik uwzględnia wybitnych Polaków, Niemców, Żydów i przedstawicieli innych nacji związanych z Inowrocławiem.

Słownik został wydany w czterech zeszytach.

W poszczególnych tomach przyjęto holenderski układ haseł.

Każdy tom obejmuje nazwiska od litery A do litery Z.

Autorami biogramów są Julita Błaszak, Ryszard Brejza, Janusz Brodziński, Andrzej Bukowski, Bogdan Burzyński, Danuta Chadrysiak, Waldemar Chorążyczewski, Lucjan Dombek, Jarosław Dumanowski, Stefan Głogowski, Witold Włodzimierz Głowacki, Sławomir Jóźwiak, Ryszard Kabaciński, Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski, Bogdan Koczorowski, Wiesława Korzeniowska, Edmund Kozłowski, Aleksander Henryk Krzymiński, Zbigniew Kubiak, Zbigniew Kuras, Janusz Kutta, Barbara M. Kwiatkowska, Janina Luźna, Henryk Łada, Tomasz Łaszkiewicz, Wojciech Łochowicz, Bogdan Łuczak, Jacek Maciejewski, Jacek Matuszewski, Mirosława Micek, Ludwina Michalska, Andrzej Mietz, Edmund Mikołajczak, Piotr Milchert, Dariusz R. Miller, Bronisław Nowak, Tomasz Nowakowski, Alojzy Nowicki, Paweł Pachnowski, Marian Pawlak, Mirosław Pietrzyk, Grzegorz Roczek, Grzegorz Roszak, Stanisław Roszak, Piotr Saja, Janina Sikorska, Czesław Sikorski, Piotr Strachanowski, Jerzy Szews, Adam Szweda, Alicja Szweykowska, Sobiesław Szybkowski, Lidia Wakaluk, Maria Wiśniewska, Bogdan Witkowski, Daniel Włodarczyk.