17 stycznia 2020

Mirosław Krajewski – Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich : monografia albumowa Gminy Radomin

 

Mirosław Krajewski

Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich
Monografia albumowa Gminy Radomin

 Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Brodnica 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-150

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

„Okolice Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich” to obszerna monografia Gminy Radomin, położonej na Ziemi Dobrzyńskiej.

Lekturę tekstu ilustrują liczne zdjęcia, plany, mapy, portrety.

Autor omawia na wstępie położenie i warunki geograficzne gminy, jej prehistorię,  zabytki i kulturę ludową

Bardzo ciekawy jest rozdział poświęcony wsiom Gminy Radomin, ich właścicielom i losom majątków.

W książce przedstawiono również dzieje parafii i kościołów.

Opisano religijność mieszkańców, przydrożne krzyże i kapliczki.

Przypomniano również o walce o wolność i niepodległość mieszkańców gminy od czasów wojen szwedzkich do lat okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Osobny rozdział poświecono związkom Fryderyka Chopina z Ziemia Dobrzyńską.

Opisano również związki pisarki Marii Dąbrowskiej z wsią Płonne.

Przedstawiono sylwetki innych zasłużonych dla Ziemi Dobrzyńskiej postaci.

Wiele z nich wywodziło się z rodu Dziewanowskich..

Monografię zamyka rozdział o współczesności Gminy Radomin, jej demografii, gospodarce, oświacie i kulturze.