30 stycznia 2020

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 18

 

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 18
Materiały z XVIII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej w Ostrowitem, gmina Brzuze w dniu 24 października 2013 r.” 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2014

Sygnatura SIRr  VIb/1-61

Tom dokumentuje kolejną, osiemnastą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Tym razem konferencja odbyła się w Ostrowitem (gm. Brzuze).

Wiodącym tematem konferencji był przemysł rolno-spożywczy na ziemi dobrzyńskiej w okresie 1864-1939.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów i studiów:

1 Mirosław Krajewski – Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy na ziemi dobrzyńskiej w okresie preindustrialnym. Zarys problematyki

2 Krzysztof Budziński – Losy majątku państwowego w Trąbnie (dawnego majoratu) w okresie międzywojennym

3 Adam Wróbel – O nazwach miejscowości gminy Brzuze

 4 Dobrzyńskie Listy Chopina. Listy F. Chopina pisane z ziemi dobrzyńskiej oraz do przyjaciół na tej ziemi. (w 165 rocznicę śmierci – 1849-2014) – opracował Mirosław Krajewski)

5 Andrzej Szalkowski – Podsumowanie obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej

6 Wojenne losy Dobrzyniaków z gminy Brzuze (opracowanie na podstawie pracy Pauliny Kazimierskiej i Pauliny Żulewskiej)

7 Jan Koprowski – Współczesna gmina Brzuze

Tom uzupełniają komunikaty:

1 Dariusz Chrobak – Konferencje naukowo-dydaktyczne pn. „Region kujawsko-pomorski w przeszłości”

2 Dariusz Chrobak – „Dobrze Ziemio…”. Podsumowanie konkursu

3 Almanach poezji ziemi dobrzyńskiej

Całość zamyka zbiór fotografii „Z gminy Brzuze i okolic. Galeria osobliwa”.