5 lutego 2020

Mirosław Krajewski – Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy – Rok 1920

 

Mirosław Krajewski

Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy
Rok 1920

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Rypin 2010

Sygnatura SIRr VIb/7-58

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy” poświęcona jest walkom toczonym z Armią Czerwoną w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Autor opisał samoobronę społeczeństwa ziemi dobrzyńskiej w obliczu najazdu bolszewickiego.

Przedstawił sytuację militarną, wejście bolszewików i okupację ziemi dobrzyńskiej.

Opisał próbę przejścia Rosjan na lewy brzeg Wisły w okolicach Bobrownik.

Przeczytamy o zmianie strategi sowieckiej i natarciu na Włocławek i próbie przejścia Wisły w tym miejscu.

Opisano poczynania bolszewików w różnych miejscowościach regionu.

W końcu przedstawiono odwrót armii wroga.

Oddzielny rozdział poświecono polskim stratom w czasie krwawych walk pod Szpetalami i we Włocławku.

Prof. Mirosław Krajewski opisał również postawy społeczno-polityczne społeczeństwa polskiego w okresie najazdu.

Omówiono aktywność sił lewicowych i komunistycznych.

Przedstawiono także udział harcerzy w odparciu  nawałnicy.

Książkę kończy rozdział poświęcony pamięci o bohaterach wojny polsko-bolszewickiej.

Aneks do monografii stanowi opowieść Janiny Gawin-Waśniewskiej „Morituri te salutant, ave Patria”.