17 lutego 2020

Na bój Polacy, na święty bój… – Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy – studia i szkice

Na bój Polacy, na święty bój… –
Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy
Studia i szkice

pod redakcją Mirosława Krajewskiego

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum 
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-37

Zbiór studiów i szkiców został wydany dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego.

Powstanie styczniowe odbiło się szerokim echem w okolicach Golubia i Dobrzynia.

Z dorzecza Drwęcy rekrutowało się wielu powstańców walczących na ziemi dobrzyńskiej i północnym Mazowszu.

Książka jest hołdem dla powstańców styczniowych złożonym przez uczniów szkół średnich, którzy są autorami części artykułów.

Tom składa się z dwóch części.

Część pierwsza zawiera studia napisane przez profesjonalnych historyków, poświęcone ogólnym zagadnieniom powstania.

Część druga  dotycząca udziału społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, składa się z tekstów autorstwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Golubsko-Dobrzyńskie i ich nauczycieli.

Całość zredagował naukowo profesor Mirosław Krajewski.

Spis treści:

1 Wiesław Jan Wysocki – O ojców grób bagnetów poostrz stal… Dziedzictwo pokolenia Styczniowej Nocy

2 Marek Beyger – Jak doszło do wybuchu powstania styczniowego?

3 Marek Beyger, Henryk Składanowski – Józef Piłsudski a powstanie styczniowe

4 Jarosław Kaliński – Literackie świadectwa powstania styczniowego

5 Edward Bartkowski – Polityka represji władz carskich wobec Polaków – uczestników powstania styczniowego 

6 Zbigniew Karpus, Jacek Lindner – Powstanie styczniowe – jeden z mitów założycielskich II RP 

7 Michał Kropkowski – Powstanie styczniowe w wybranych miejscowościach ziemi dobrzyńskiej 

8 Marcin Wróblewski, Mateusz Owsianikow – Przebieg powstania styczniowego na ziemiach obecnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego

9 Radosław Skrzeszewski –  Przebieg powstania styczniowego w dorzeczu Drwęcy 

10 Marlena Jeziorska – Miejsca związane z powstaniem styczniowym w obecnym powiecie golubsko-dobrzyńskim 

11 Szymon Wiśniewski –  Ostatnie polskie powstanie XIX wieku 

12 Karol Mazurkiewicz, Justyna Mroczek – Bohaterowie walk powstania styczniowego po obu stronach Drwęcy 

13 Przemysław Warnel – Uczestnicy powstania styczniowego z dorzecza Drwęcy 

14 Jakub Pokwicki – Natalis Sulerzyski cichy bohater powstania styczniowego 

15 Leszek Żuchowski – Wojciech Falarski uczestnik powstania styczniowego z Kowalewa Pomorskiego 

16 Dariusz Szpejankowski – Nieznani powstańcy spod Łapinóżka